Ad-Liminabezoek ook over seminarie

Ad Limina Apostolorum van de Nederlandse bisschoppen

maandag, 2 december 2013

Op maandag 2 december 2013, de eerste dag van het Ad-Liminabezoek, hadden de bisschoppen van Nederland een gezamenlijke ontmoeting met paus Franciscus. In zijn toespraak tot de bisschoppen had de paus het ook over de priesteropleiding:

Uit de toespraak van de paus

Paus Franciscus begroet Mgr. Hurkmans en Mgr. MutsaertsU beseft dat de toekomst en de vitaliteit van de Kerk in Nederland mede afhankelijk is van roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven! Het is dringend nodig om een krachtdadige en aansprekende roepingenpastoraal te ontwikkelen, en gezamenlijk te zoeken naar wegen om de menselijke en geestelijke groei van de priesterstudenten te begeleiden. Mogen zij leven in een persoonlijke relatie met de Heer; moge Hij het fundament zijn van hun priesterlijke bestaan! Mochten we ons ook realiseren hoe noodzakelijk het is om te bidden tot de Heer van de oogst! De herontdekking van het gebed in zijn verschillende vormen, en met name de eucharistische aanbidding, is een teken van hoop om de Kerk te laten groeien en wortel te laten schieten.

Orginele tekst in het Frans

(Vous le savez bien, l’avenir et la vitalité de l’Église aux Pays-Bas dépend aussi des vocations sacerdotales et religieuses! Il est urgent de susciter une pastorale vocationnelle vigoureuse et attractive, et même la recherche commune de l’accompagnement de la maturation humaine et spirituelle des séminaristes. Qu’ils vivent une relation personnelle avec le Seigneur, qui sera le fondement de leur vie sacerdotale! Puissions-nous sentir aussi l’urgence de prier le Maître de la moisson! La redécouverte de la prière sous diverses formes, et particulièrement l’adoration eucharistique, est un motif d’espérance pour faire grandir et enraciner l’Église.)

VideoVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook