Kerstwens

woensdag, 25 december 2013

Kerstkaart Sonnius 2013Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans, Mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts, rector F.L.A. De Rycke, de seminariegemeenschap, het bestuur van de R.K. Instelling Sonnius en het bestuur van uitgeverij Betsaida wensen u een Zalig Kerstmis & Gezegend Nieuwjaar!

Kerstmis

We zullen het verhaal weer horen
dat al zo dikwijls werd verteld -
de herders, wakend in het veld,
de lofzang van de eng’lenkoren,
het kind, door Schrift en ster voorzegd.

Maar voelen wij die vreugde echt
dat ons een Redder is geboren
die door zijn dood ons wil bevrijden
uit alle angst en doem en waan?

O, als wij dat zouden verstaan!
Die boodschap mag ons hart verblijden:
Hij is Gods Woord dat niet verstomt
en ons belooft, totdat Hij komt,
“Niets kan u van mijn liefde scheiden.”

N.A.L. van der Sluis, pr.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook