Pausboodschap voor wereld-gebedsdag voor roepingen

donderdag, 16 januari 2014

Van­daag, donderdag 16 januari 2014, heeft paus Fran­cis­cus zijn bood­schap voor de 54e Wereld-gebedsdag voor roepin­gen vri­jgegeven. Het thema van de tekst is “Roepin­gen, getu­ige­nis van de waarheid”. De dag wordt gevierd op 11 mei 2014, de vierde zondag van Pasen.

Pausboodschap voor wereld-gebedsdag voor roepingenIn zijn bood­schap onder­li­jnt de paus dan de mens ‘het eigen­dom’ is van God, niet in de zin van “bezit dat tot slav­ernij leidt” maar in de zin van “een sterke band die ons verenigt met God en met elkaar, als een ver­bond dat eeuwig duurt”. 

“Elke roeping vraagt een ‘exo­dus’ uit jezelf om het eigen bestaan te cen­tr­eren rond Chris­tus en zijn evan­gelie”. Daar­bij moedigt de paus aan “wijzen van denken en han­de­len die niet con­form de wil van God zijn voor­bij te streven”, zon­der bang te zijn “tegen de stroom in te gaan” of “obstakels in en buiten jezelf tegen te komen”.

De paus nodigt uit “naar Jezus te luis­teren en Hem te vol­gen, zich inner­lijk te laten veran­deren door Zijn woor­den” en “met vertrouwen deel te nemen aan een gemeen­schap­pelijke weg die de beste krachten in jezelf en om je heen vri­j­maakt”. (Rknieuws.net / Zenit)

Volledige tekst

Lees hier de volledige tekst in het EngelsVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook