Studiedagen over de nieuwe evangelisatie

Donderdag 6 en vrijdag 7 maart 2014

dinsdag, 4 februari 2014

Studiedagen Nieuwe EvangelisatieOp donderdag 6 en vrijdag 7 maart 2014 vinden in het Sint-Janscentrum studiedagen plaats over de nieuwe evangelisatie. In het licht van de onlangs verschenen pauselijke exhortatie Evangelii Gaudium willen we nader ingaan op een aantal nieuwe vormen van evangelisatie.

Nieuwe parochie en nieuwe evangelisatie

We zijn dankbaar dat we prominente sprekers bereid hebben gevonden om ons in hun ervaringen te laten delen.

Alle priesters, diakens, pastorale werkers en werksters en pastorale assistenten van het bisdom van ’s-Hertogenbosch worden van harte uitgenodigd. Omwille van de praktische organisatie verzoeken wij u om ons vooraf van uw komst op de hoogte te brengen.

Donderdag 6 maart 2014

10.30 uur Ontvangst met koffie / thee
11.00 uur Algemene inleiding door Mgr. dr. E. de Jong: De nieuwe evangelisatie. De uitdaging voor de Kerk van de 21ste eeuw.
12.30 uur middagmaal
14.00 uur Dhr. J. Marx: Het Licht op ons pad. Een nieuwe, landelijke methode van catechese.
15.30 uur koffie of thee
16.00 uur Dhr. E. Arons: De HOOP-tour. Nieuwe vormen van parochie-evangelisatie.
18.00 uur vespers
18.30 uur avondmaal
20.00 uur Panelgesprek o.l.v. Mgr. drs. J. Schröder:
Wat doen we in onze eigen parochies om de gelovigen te bereiken met de Blijde Boodschap?
met: Pastoor H. Schilder, Pastoor H. Spiertz, Pastoor C. van Vught

Vrijdag 7 maart 2014

09.00 uur Ontvangst met koffie / thee
09.30 uur Pastoor M. Peeters: Studentenpastoraat. Uitdaging en mogelijkheden.
10.30 uur koffie of thee
11.00 uur Pastoor J. Smith: Alpha-cursus. Hoe het opzetten en wat daarna volgt.
12.00 uur Afsluiting
12.30 uur middagmaal

 

Aanmeldformulier

activiteit
datum
naam
adres
postcode
woonplaats
land
telefoon
e-mail


Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook