Een jaar geleden

zaterdag, 8 februari 2014

Eén van de laaste publieke optredens van Paus Benedictus XVIAls één van de laatste, publieke optredens voor hij zijn aftreden bekendmaakte, bezocht paus Benedictus XVI op 8 februari 2013 het grootseminarie van zijn bisdom, Rome.

Na een welkomstwoord door de rector en de lezing van een perikoop uit de eerste brief van de apostel Petrus zou de paus een toespraak voorlezen. Maar Benedictus legde de voorbereide tekst terzijde en hield, uit het hoofd, een bezinning over het mysterie van de ‘roeping’ binnen de Kerk.

Op onze website hebben we diezelfde avond nog verslag gebracht van het pausbezoek en van de opmerkelijke toespraak. Drie dagen later kondigde paus Benedictus XVI zijn terugtreden aan.

Voor deze en andere teksten van de pausen over roeping en priesterschap, zie ook ons dossier.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook