Een markant priester overleden

maandag, 3 maart 2014

Op 3 maart 2014 overleed in huize St.-Barbara te Dreumel de zeereer­waarde heer Pierre Kurstjens, emeritus-pastoor van de parochie H. Victor en Gezellen te Wamel, in de leeftijd van 89 jaar.

Pastoor Kurstjens was, in alle eenvoud, een markant priester. Na zijn opleiding aan het Bossche klein­seminarie Beekvliet en groot­seminarie te Haaren werd hij in 1950 tot priester gewijd als een klasgenoot van de latere bisschop Bluyssen. Met veel toewijding werkte hij in verscheidene parochies van ons bisdom. In 1969 kreeg hij zijn eerste (en tegelijk laatste) pastoors­benoeming in het dorp Wamel in het Land van Maas en Waal.

ZEH Pierre Kurstjens overledenIn een jaar tijd had hij alle inwoners van het dorp bezocht en kende hij eenieder bij naam. Hij bleef ook na zijn emeritaat in het dorp wonen, waar hij door iedereen zeer hoog gewaardeerd werd. In 1998 kwam de Bossche oud-bisschop J. ter Schure sdb wonen in het buurtdorp Alphen aan de Maas. Bisschop ter Schure werd lid van de priester­krans en kwam zo in contact met pastoor Kurstjens, met wie hij goed bevriend werd.

Ondertussen was Jos Verbraeken, een oud-student van het Sint-Janscentrum, pastoor geworden van de parochies Dreumel, Wamel en Alphen. Ook hij raakte bevriend met pastoor Kurstjens, die een grote aandacht had voor jonge mensen en voor jonge priesters in het bijzonder. De contacten met pastoor Verbraeken en met mgr. ter Schure vormden het begin van een bijzondere relatie van pastoor Kurstjens met de seminaristen en priesters van het Sint-Janscentrum.

Vele jonge priesters kwamen bij pastoor Kurstjens over de vloer; hij ontmoette de seminaristen die in de parochie een getuigenis kwamen afleggen over hun roeping, ze werden uitgenodigd voor het middagmaal (’tafeltje-dek-je’ uit het bejaardenhuis), en met allen onderhield hij contact per telefoon, per brief of via e-mail - want technische snufjes bleven een hobby tot de laatste weken toe. Meermaals bezocht pastoor Kurstjens het Sint-Janscentrum, en enkele keren leidde hij de seminarie­gemeenschap rond in zijn voormalige parochie, waarbij hij iedereen aan het lachen bracht met zijn sterke verhalen uit zestig jaar pastorale praktijk.

Geheel uitgeput na een lang leven van grote toewijding aan God en aan de Kerk werd pastoor Kurstjens tien dagen geleden opgenomen in het verzorgings­huis Sint-Barbara, waar hij na zijn emeritaat jarenlang als rector gewerkt had. Speciaal om de oud-rector een kamer te kunnen geven, besloot de directie om de verbouwings­werk­zaamheden van het huis aan te passen en te bespoedigen. Enkele dagen nadat Mgr. Hurkmans hem een afscheids­bezoek had gebracht, overleed pastoor Kurstjens vreedzaam op maandag 3 maart 2014.

Uitvaart

De uitvaart vindt plaats in de kerk van de HH. Victor en Gezellen te Wamel op zaterdag 8 maart 2014 om 11.00 uur.

Met hem verliezen het Bossche Bisdom en het Sint-Janscentrum een priester, die in alle eenvoud zeer markant was, en een voorbeeld van een blijmoedige en trouwe dienst aan God en de Kerk. Moge hij rusten in de vrede van de Heer, in wie hij vast geloofde en op wie hij zijn hoop stelde.

Emeritus-pastoor Petrus Wilhelmus (Pierre) Kurstjens werd in Tilburg geboren op 19 oktober 1924 en priester gewijd op 3 juni 1950. Hij was achtereen­volgens werkzaam als kapelaan te Den Dungen van 1950-1952 (parochie H. Jacobus de Meerdere), als kapelaan te Eindhoven van 1952-1957 (parochie H. Paulus), als kapelaan te Tilburg van 1957-1967 (parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen), als vicaris te Sint Anthonis van 1967-1969 (parochie H. Antonius Abt) en als pastoor van 1969-1989 te Wamel (parochie HH. Victor en Gezellen). In 1989 ging hij met emeritaat en heeft hij zich daarna nog heel erg verdienstelijk gemaakt als rector van St.-Henricus te Wamel en St.-Barbara te Dreumel, tot Kerstmis 2013.

Pastoor Massaer

Op de website van de Sint-Christoffelparochie schrijft pastoor Massaer:

Met emeritus-pastoor Kurstjens verliezen we een goede herder die zeer betrokken was met de mensen in Maas en waal en die een rotsvast vertrouwen had in Onze Lieve Heer. In lief en leed was hij de mensen nabij en leefde hij met de mensen mee. Kenmerkend was zijn positieve en humoristische instelling in het leven en zijn grote belang­stelling voor mensen. Tot op het laatste toe heeft hij mensen bezocht en bleef hij bidden voor zijn mensen.

Toen hij met emeritaat ging onderhield hij goede contacten met de jonge priesters en hij heeft hen met raad en daad bijgestaan. Ook droeg hij het Sint-Janscentrum, de priester­opleiding, een zeer warm hart toe. Met dank­baar­heid mogen wij terug­kijken op een goede herder en collega die eenvoudig leefde, hartelijk was, sociaal en plichtsgetrouw.

Moge God hem belonen met de eeuwige vrede in het koninkrijk der hemelen!

Foto’s van de Dies Natalis op 16 september 2009Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook