Paus Franciscus over het wijdingssacrament

woensdag, 26 maart 2014

Paus Franciscus over het wijdingssacramentIn aansluiting bij de lezing uit de Brief aan de Hebreeën (5,1-4) sprak Paus Franciscus tijdens de woensdag­audiëntie op 26 maart 2014 over het sacrament van de Heilige Wijdingen. Hij legde uit dat de priester gewijd is om te dienen.

Daarom is een bisschop geen eigenaar van zijn diocees, net zo min als een pastoor zijn parochie bezit. Alles komt aan de Heer toe. De paus vroeg aan alle priesters en bisschoppen hun roeping te voeden door gebed en de sacramenten.

Dierbare broeders en zusters

‘In onze catechese over de sacramenten gaan we nu over tot het sacrament van de Heilige Wijdingen.

Voortbouwend op de roeping die we ontvangen hebben in de christelijke initiatie­sacramenten – doopsel, vormsel en eucharistie – komen de sacramenten van de wijding en het huwelijk overeen met twee specifieke roepingen; het zijn twee manieren om Christus te volgen en zijn Kerk op te bouwen.

Het wijdings­sacrament, in haar drie rangen van bisschop, priester en diaken, is het sacrament van pastorale dienst­baar­heid. Jezus vertrouwde zijn apostelen de zorg voor zijn kudde toe en in elke tijd bracht de gewijde dienaar de aanwezigheid van de ene Herder die Christus is tegenwoordig in de christelijke gemeenschap. Het voorbeeld van de Heer zelf navolgend, leiden zij de gemeen­schap als haar dienaren. Hun levens moeten levens zijn van harts­tochtelijke liefde voor de Kerk, voor wier zuivering en heiligheid de Heer zichzelf volledig gegeven heeft, en zij moeten steeds opnieuw de genade en vreugde van hun wijding vernieuwen door gebed, boetedoening en het dagelijks vieren van de Eucharistie.

Laten we vandaag bidden voor alle kerkelijke bedienaren, vooral hen die ons gebed het meest nodig hebben, en laten we de Heer vragen zijn Kerk heilige, edelmoedige en barmhartige herders te schenken, op Hem gelijkend.’

De paus ging ook in op de vraag hoe je de roepstem van de Heer kunt horen.

‘Dus, hoe wordt je priester? Waar kun je daarvoor kaartjes kopen? Neen, die zijn niet te koop. Het is namelijk zo dat de Heer het initiatief neemt. De Heer roept ieder persoonlijk die priester wil worden. Misschien zijn er hier zelfs jonge mannen die de roep gehoord hebben in hun harten: het verlangen om priester te worden, het verlangen om anderen te dienen in zaken die van God komen. Degene die zijn leven wil wijden aan het dienen, aan het geven van catechese, wil dopen, vergeven, de H. Mis vieren en voor de zieken wil zorgen. Zo wil leven. Als iemand onder jullie deze roeping heeft gevoeld in je hart, het is Jezus die het daar geplant heeft.’

Rkdocumenten.nl

Video

Op YouTube is een video te bekijken van de algemene audiëntie.

 Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook