Sterfdag van de Zalige Johannes Paulus II

woensdag, 2 april 2014

Op 2 april 2005 overleed de zalige Johannes Paulus II. Daarmee eindigde het lange ponti­ficaat van de eerste Poolse paus in de geschiedenis. Het beste getuigenis komt van een van de dichtst­bij­zijnde oog­getuige die ook het langst bij Wojtyła was als bisschop in Polen en als bisschop van Rome zijn secretaris Stanisław Dziwisz, de huidige kardinaal-aarts­bisschop van Kraków.

Interview

Zalig Paus Johannes Paulus IIIn een interview gegeven aan de Osservatore Romano, de krant van het Vaticaan – slechts enkele weken voor Barmhartig­heids­zondag, wanneer Paus Franciscus Johannes Paulus II zal heilig verklaren samen met Johannes XXIII – herinnert kardinaal Dziwisz ons aan verschillende momenten in het leven van Karol Wojtyła en zijn band met de Wereld­jongeren­dagen, waarvan de eerst­volgende gehouden zal worden in zijn eigen Kraków.

Hoe ervaart u, na zoveel jaren aan zijn zijde, dit moment?

12 Jaar was ik Karol Wojtyła’s secretaris in Krakow en bijna 27 jaar in Rome – de hele periode van zijn pontificaat. Deze lange tijd aan zijn zijde heeft mij getekend. Zoveel herin­neringen gaan door mij heen te beginnen met het nieuws van de keuze van de eerste niet-Italiaanse paus sinds 445 jaar. Maar zelfs levendiger dan dat staat mij de dramatische aanslag op zijn leven in 1981 voor ogen. Ook niet te vergeten zijn de vele pastorale reizen en de grote veranderingen die op dat moment plaats vonden in Europa en de wereld. Zijn hele leven heeft de geschiedenis beïnvloed. Wij waren ons allen bewust te leven naast een waarachtig heilige man.

Het was niet alleen zijn leven dat het geweten van de mensheid beïnvloedde, maar ook zijn dood. Hoe leefde hij tot het eind?

Door de jaren heen heeft hij ons al voor­bereid op dat laatste moment, op het pijnlijke moment van zijn sterven. Hij heeft het met sereniteit gedragen, zeker van de verrijzenis. Hij zei: “Mijn hele leven was gericht naar God en nu is het moment gekomen om over te gaan naar het andere leven." Hij was bijna tot het laatst bij bewustzijn. Voor hij stierf vierde hij de eucharistie van de Goddelijke Barm­hartig­heid. Hij nam een paar druppels van het Bloed van Christus om zich voor te bereiden op zijn overgaan naar het nieuwe leven. Daarna bad hij de metten. Ik denk graag terug aan de laatste minuten waarop hij de gebeden van de zondag bad, de gebeden van de Goddelijke Barm­hartig­heid.

Dus zo was zijn leven, van het begin tot het eind, verenigd met het mysterie van de Goddelijke Barm­hartig­heid. Hij bood een programma voor dit millennium: Goddelijke Barm­hartig­heid. De wereld zal nooit vrede vinden als zij zich niet daar op richt.

(Interview door Nicola Gori uit de Osservatore Romano van 2 april 2014)

Bijzondere band met paus Johannes Paulus II

Vanwege onze bijzondere band met paus Johannes Paulus II en met de Pauselijke Univer­siteit Johannes Paulus II in Kraków houdt het Sint-Jans­centrum de gedach­tenis van de Poolse paus van harte in ere.

Kardinaal Dziwisz stelde zijn herin­neringen aan zijn tijd naast paus Johannes Paulus II op schrift in het boek Een leven met Karol, dat in Neder­landse vertaling verscheen bij Uitgeverij Betsaida.

Video

De laatste minuten van paus Johannes Paulus II - fragment van de film Karol. De paus van de hoop, weldra verkrijgbaar bij Betsaida.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook