Overlijden van onze eerste spirituaal Pater J. Groenen msc

zaterdag, 23 oktober 2010

Met droefheid om het afscheid, maar ook met grote dankbaarheid voor alles wat hij voor de Kerk betekend heeft, delen wij u mede dat Pater Drs. J.J.A. Groenen msc op vrijdag 22 oktober 2010 te Tilburg overleden is in de leeftijd van 81 jaar.

Overlijden van onze eerste spirituaal Pater J. Groenen mscPater Groenen werd geboren in Tilburg op 18 februari 1929. Hij legde de religieuze geloften af bij de Missionarissen van het Heilig Hart op 21 september 1949 en hij werd priester gewijd te Stein op 5 september 1954.

Na aanvullende studies in Rome heeft Pater Groenen de meeste jaren van zijn lange priesterleven mogen wijden aan de vorming van jonge mensen binnen zijn Congregatie en binnen het bisdom van 's-Hertogenbosch. Vanaf september 1969 tot einde 1981 was hij in Rome lid van het Generale Bestuur van de MSC.

Teruggekeerd in Nederland vond Pater Groenen, vaak naast zijn taken binnen de congregatie, een tweede roeping in zijn grote inzet voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Te Eindhoven, Berkel-Enschot en later te Hapert heeft hij zich met veel verdiensten ingezet in de parochiepastoraal. Als eerste en vaste spirituaal geldt hij als mede-oprichter van het Sint-Janscentrum, en heeft hij tientallen jonge mannen tot het priesterschap geleid.

Met de toenmalige rectoren Mgr. Drs. A. Hurkmans en Drs. J. Miltenburg en de Missiezusters van het Kostbaar Bloed heeft ‘de Pater’ het seminarie tot een thuis gemaakt voor velen. Op de hem kenmerkende, trouwe wijze onderhield ook na de wijding het contact met de jonge priesters. Als trotse Tilburger was Pater Groenen toch betrokken bij het wel en wee van ’s‑Hertogenbosch, de stad die voor hem tot een tweede thuis geworden was. Hij had vele penitenten in de stad en in verschillende kloosters van het bisdom en was regelmatig op pad om retraites te prediken.

Met de hem eigen stille toewijding en zachtmoedige overgave heeft Pater Groenen zijn ziekte gedragen. Onze dank gaat uit naar zijn familie, en naar de vele priesters die hem in deze laatste periode bijgestaan hebben, en bijzonder naar zijn medebroeders van de msc in Tilburg en naar de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, waar Pater Groenen de laatste maanden een zeer goede verzorging mocht genieten.

De uitvaart van Pater Drs. J.J.A. Groenen msc zal plaatsvinden op donderdag 28 oktober 2010 om 10.30 u. in de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist te ’s-Hertogenbosch. Na afloop van de uitvaartmis zal Pater Groenen begraven worden in de bisschoppelijke grafkapel te Orthen.

De Heer geve hem de eeuwige rust!Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook