Feestelijke heiligverklaring pausen

zondag, 27 april 2014

De heilig­verklaring van de pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II werd in het Sint-Jans­centrum feestelijk gevierd. Na de eucharistie­viering in het seminarie werd de bloed­relikwie van paus Johannes Paulus II naar de Sint-Jans­kathedraal gebracht, waar een bijzon­dere eucharistie­viering gehouden werd bij gelegen­heid van barmhartig­heids­zondag.

Na deze feestelijke eucharistie­viering werd de relikwie in processie terug naar het seminarie gebracht. Daar was gedurende de hele dag gelegen­heid tot verering van de relikwie, aanbidding en biecht­gelegenheid.

In de aula werd koffie geschonken en was er gelegen­heid om bij boeken­stands en via documen­taires nader geïnformeerd te worden over de beide nieuwe heiligen. Er waren ook leden van de Gemeen­schap Johannes XXIII, die het leven van hun patroon en hun caritatieve projecten nader kwamen toelichten.

Om 15.00 uur was er eucharis­tische aanbidding met kinderen.

Omroep Brabant en Brabants Dagblad waren aanwezig en namen interviews af.
Men was bijzonder geïnte­resseerd in de bloed­relikwie, die het Sint-Jans­centrum bij haar 25-jarige jubileum mocht ontvangen van kardinaal Dziwisz, de jaren­lange secretaris van paus Johannes Paulus II.

De dag werd afgesloten met de vespers om 18.00 uur.

Een feestelijke dag ter ere van de beide, heilige pausen, waarbij het seminarie bruiste van activiteiten!Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook