Dank aan diaken Broeders

vrijdag, 23 mei 2014

Diaken Drs. Peter Broeders, sedert bijna vijftien jaar de directeur-econoom van het bisdom van ’s-Hertogenbosch en sinds enkele jaren ook de contact­persoon voor de media, heeft een functie elders aanvaard.

foto: Wim Koopman
Diaken Drs. Peter Broeders
Diaken Drs. Peter Broeders

Diaken Broeders was aan het Sint-Jans­centrum verbonden als docent van het vak ‘parochie­managment’. Dit college wordt gedoceerd in het laatste jaar van de opleiding, tijdens de parochiestage, en geeft een inleiding in de verschillende bestuurlijke aspecten die verbonden zijn aan met name het pastoorschap. Vanwege zijn nieuwe werkzaamheden elders zal diaken Broeders minstens voorlopig ook zijn docentschap aan het seminarie opgeven.

De seminarie­gemeenschap dankt Dhr. Broeders voor de deskundige wijze waarop hij als directeur-econoom van het bisdom mede zorg heeft gedragen voor het bestuur van ons bisdom. We zijn hem ook zeer erkentelijk voor zijn vriendelijke aanwezigheid in ons midden en voor de gedreven en toegewijde wijze waarop hij heeft meegewerkt aan de opbouw van het Sint-Janscentrum. We wensen hem van harte veel zegen toe in de nieuwe functie.

Vanaf augustus zal diaken Broeders als directeur leiding geven aan het Collegium Augustinianum Gaesdonck: een gerenommeerd en traditierijk Gymnasium, net over de grens in Duitsland, in Goch, met een eigen internaat, maar ook met een eigen muziek­school, kunstschool en Junior Business School. Voor hem past deze stap in een nieuwe fase van zijn loopbaan. Hij verheugt zich erop, zich te mogen gaan inzetten voor de ontwikkeling van jonge mensen en hoopt dat ook meer Nederlandse kinderen en jongeren de weg naar dit instituut gaan vinden.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook