Een bijzonder priester is van ons heengegaan

Achtergronden bij enkele ontwikkelingen in de recente kerkgeschiedenis

zaterdag, 14 juni 2014

Op zaterdag 14 juni vond in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte te Herk-de-Stad (B) de uitvaart plaats van pastoor Herroelen, die op dinsdag 10 juni 2014 overleed te Diest (zie het rouwregister: www.inmemoriam.be/nl/2014-06-10/emiel-herroelen).

Pastoor Emiel HerroelenPastoor Emiel Herroelen werd geboren te Kerkom op 22 juni 1934 en werd priester gewijd op 27 juni 1968.  Na een korte tijd gewerkt te hebben als onderpastoor te Zaventem, werd hij in 1971 hij pastoor van de parochie Sint-Lambertus te Nossegem.

Te Nossegem richtte hij in 1991 de gemeenschap Christus Sacerdos op. Gedurende verschillende jaren bood pastoor Herroelen, in samenwerking met verschillende priesters en professoren, aan priesterkandidaten een voorbereidend jaar aan met religieuze en theologische vorming. De bedoeling was tevens dat deze mannen, in plaats van na hun wijding alleen zorg te moeten dragen voor grote zielzorgeenheden, vanuit priestercommunauteiten hun pastoraat gemeenschappelijk zouden vervullen.

Na het voorbereidende jaar zond pastoor Herroelen ‘zijn’ seminaristen voor de priesteropleiding naar het Sint-Janscentrum in ’s-Hertogenbosch. Omdat er echter geen goede canonieke vorm gevonden kon worden voor de gemeenschap Christus Sacerdos, bleven de priesters die uit de gemeenschap voortkwamen na hun wijding in het bisdom van ’s-Hertogenbosch werken.

In 1999 ging pastoor Herroelen met emeritaat. Hij verhuisde naar het klooster in Maleizen, en vandaar ging hij in 2010 in de pastorie te Donk wonen (vlakbij Herk-de-Stad), waar hij begraven is.

Zoals ieder mens had Pastoor Herroelen sterkere en zwakkere karaktereigenschappen. Hij had echter een onmiskenbaar talent om religieuze roepingen te ontdekken bij jonge mannen en vrouwen. Tallozen heeft hij de weg gewezen naar het priesterschap of naar het kloosterleven. Moge de Heer hem, na een leven van toewijding aan de Kerk, opnemen in de eeuwige vrede!

Tijdens de uitvaart van pastoor Herroelen werd onderstaande boodschap voorgelezen van Mgr. Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel:

Beste confraters, beste broeders en zusters,

Ik ken E.H. Herroelen sinds de tijd dat hij pastoor was van Nossegem. Door de schoonheid van de liturgie, trok hij vele parochianen aan in zijn kerk. Hij inspireerde eveneens heel wat jongeren in hun wens om priester te worden met dezelfde pastorale prioriteiten: een leer trouw aan het leergezag van de Kerk, een verzorgde liturgie, een pastorale ijver zonder reserve voor de parochianen.

Ik ken weinig priesters die zoveel gedaan hebben voor de priesterroepingen in Vlaanderen. Hij deed dat op zijn manier, zeer direct en niet altijd diplomatisch. Maar zijn belangrijkste gebrek was een beetje te vroeg gelijk te hebben... Wat mij betreft, als president van het seminarie Saint-Paul in Louvain-la-Neuve, en daarna als bisschop van Namen, heb ik hem steeds gesteund en bemoedigd. De geschiedenis heeft nadien getoond dat de vorming waarvan hij droomde en die hij heeft proberen in gang te zetten, een model was voor de vorming die vandaag in verschillende westerse landen vrucht draagt. Uitgeput door de strijd, verteerd door de zorgen, en op de proef gesteld door zijn gezondheid, heeft hij het grote werk dat hem zo dierbaar was, niet helemaal kunnen verwezenlijken. Desalniettemin heeft hij een indrukwekkend aantal jongeren in de gelegenheid gesteld priester te worden, met een uitstekende vorming, zij het via omwegen.

Moge de Heer zijn geliefde priester nu honderdvoudig belonen en hem deze welverdiende woorden toefluisteren: “Het is goed, goede en trouwe dienaar, ga nu binnen in de vreugde van uw Heer!”

Mgr A.-J. Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook