Diakenwijding Herman Schaepman

woensdag, 18 juni 2014

Met vreugde deelt de gemeenschap van het Sint-Jans­centrum mee dat Herman Schaepman op woensdag 18 juni 2014 tot diaken werd gewijd. Nadat Herman gedurende verschillende jaren als leken­missionaris in Afrika werkte, bood hij zich aan als priester­kandidaat voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Herman Schaepman - rechtsVanwege zijn eerdere studies heeft Herman de priester­opleiding gevolgd aan het Pauselijke Beda College te Rome. Dit college bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van de basiliek van Sint-Paulus-buiten-de-Muren, waar ook de diakenwijding plaatsvond.

Hoofdcelebrant was kardinaal James Harvey, de aartspriester van de basiliek. Naast de familie van Herman nam namens ons bisdom pastoor-deken Theo van Osch aan de wijdings­plechtigheid deel, bij wie Herman in de komende periode stage zal lopen.

Herman Schaepman zal, samen met andere kandidaten, priester gewijd worden in de Sint-Jans­kathedraal te ’s-Hertogenbosch op zaterdag 30 mei 2015.

De seminarie­gemeenschap wil Herman, zijn moeder en de overige familie­leden van harte geluk­wensen met deze grote en belang­rijke stap. Wij bidden om Gods zegen voor een goede voor­bereiding op de priester­wijding.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook