‘Het volk van God verwacht herders’

Toespraak paus Franciscus 26 juni 2014

dinsdag, 1 juli 2014

Geen enkele stem kan “het hart van het volk verwarmen” zoals die van Jezus, die geen “moralist” was, noch een “soldaat” of “politicus” maar een “herder”, zegt de paus. Opnieuw stelt hij een gewetensonderzoek voor: “wie volg ik graag?”.

Jezus werd inderdaad door menigten gevolgd omdat « Zijn onderricht hen verbaasde », Zijn woorden « veroorzaakten verwondering in hun hart, de verwondering iets goed, iets groot te vinden », zo luidt de commentaar van de paus bij het Evangelie van deze dag : « het volk was buiten zichzelf van verbazing over zijn leer. Want Hij onderrichtte niet zoals hun schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit ” (Mt. 7,21-29).

Het volk van God verwacht herdersDe anderen “spraken, maar hun woorden raakten het volk niet”, merkt de paus op, die vier groepen personen onderscheidt: de Farizeeën die “eredienst hielden, godsdienst, een hele reeks geboden”, “het geloof tot casuïstiek beperkten”, soms “wreed”.

De sadduceeën die “het geloof verloren hadden” en “hun religieuze carrière leidden door akkoorden te sluiten met de politieke en economische machthebbers”.

De derde groep wordt vertegenwoordigd door « revolutionairen » of zeloten, die “revolutie wilden om het volk van Israël te bevrijden van de Romeinse bezetting”.

En tenslotte, de vierde groep, “de Essenen”, “goede mensen” maar “ver van het volk ”.

“Geen enkele van die stemmen had de kracht het hart van het volk te verwarmen” zoals Jezus: “Hij was geen moraliserende casuïst en farizeeër, noch een sadduceeër die politieke zaken deed met de machtigen, noch een guerillero die politieke bevrijding zocht van Zijn volk, noch een afwezige contemplatief. Hij was herder.”

“De menigten waren verbaasd: zij luisterden naar Jezus en hun hart begon te branden: Jezus’ boodschap raakte het hart” want Hij “stond dicht bij het volk, Hij genas het hart van het volk”, Hij “schaamde zich niet met zondaars te spreken” en “had er vreugde in met Zijn volk op weg te zijn”.

“Het volk volgde Jezus omdat Hij de goede Herder was. Een herder die de taal van zijn volk spreekt, die zich begrijpelijk maakte, de waarheid sprak, de dingen van God: Hij marchandeerde nooit over de dingen van God! Maar vertelde er zo over, dat het volk ervan hield. Hij had dat gezag dat maakte dat het volk Hem volgde.”

Als Jezus “zich nooit van het volk verwijderde”, “verwijderde Hij zich evenmin van Zijn Vader”: Jezus “was zeer verbonden met Zijn Vader. Hij en Zijn Vader waren “één enkele Persoon”.

Tot besluit nodigt de paus uit tot een gewetensonderzoek: “wie zijn de mensen die ik graag volg?”: “degenen die mij spreken over abstracte dingen of morele casuïstiek? Degenen die zeggen tot het volk Gods te behoren maar geen geloof hebben en met de openbare en economische machten marchanderen? Degenen die altijd vreemde dingen willen doen, vernietigende dingen, zogenaamde bevrijdingsoorlogen die uiteindelijk niets te zien hebben met de weg des Heren? Verre contemplatieven?”

(Vert. Maranatha-gemeenschap)Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook