Wereldjongerendagen Krakau 2016

‘Maak ons tot getuigen van Uw barmhartigheid’

vrijdag, 4 juli 2014

Logo Wereldjongerendagen Krakau 2016« Maak ons tot getuigen van Uw barmhartigheid »: dat is de kern van het officiële gebed voor de 31e Wereldjongerendagen die van 26 tot 31 juli 2016 in Krakau, Polen, zullen plaatshebben.

Het thema van de WJD is juist de zaligspreking over de barmhartigheid: “Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden” (Mt. 5,7).

Het gebed wordt op deze 3e juli 2014 voorgesteld tijdens een persconferentie in Krakau, voorgezeten door de aartsbisschop, kardinaal Stanislas Dzwisz.

Het gebed ligt in de lijn van de boodschappan van de barmhartige Christus aan de heilige Faustina Kowalska (1905-1938) en van het geestelijk erfgoed van Johannes Paulus II.

Logo WJD 2016

Het logo van de WJD staat eveneens in het teken van de barmhartigheid en werd ook op deze 3e juli in Krakau onthuld.

Gebruikte symbolen in het logoKardinaal Dziwisz heeft verklaard dat het nieuwe logo, ontworpen door Monika Rybczynska, verwijst naar Christus én naar het thema van de WJD ’16: de goddelijke Barmhartigheid (‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’).

Het logo heeft dezelfde vorm als de reliekhouder van de heilige paus Johannes Paulus II in de kapel van het Sint-Janscentrum, die eveneens in Polen ontworpen is en ook verwijst naar de goddelijke Barmhartigheid, één van de centrale thema’s in het onderricht van deze paus.

Gebed van de WJD in Krakau 2016

“God, barmhartige Vader,
die Uw liefde geopenbaard hebt in Uw Zoon, Jezus Christus,
en die haar over ons verspreid hebt in de Heilige Geest de Vertrooster,
wij vertrouwen U vandaag de bestemming toe van de wereld en van elke mens.
Wij vertrouwen U in het bijzonder
de jongeren toe van alle talen, volken en naties:
leid hen en bescherm hen langs de gevaarlijke wegen van het leven
en geef hun de genade veel vrucht te dragen
van de ervaring van de Wereldjongerendagen in Krakau.


Hemelse Vader,
maak ons tot getuigen van Uw barmhartigheid.
Leer ons het geloof te verkondigen aan wie twijfelt,
hoop aan wie ontmoedigd is,
liefde aan wie onverschillig is,
vergeving aan wie kwaad heeft gedaan
en vreugde aan wie ongelukkig is.
Moge de vonk van de barmhartige liefde
die Gij in ons ontstoken hebt

een vuur worden dat de harten omvormt
en vernieuw het aanschijn van de aarde.

Maria, Moeder van Barmhartigheid, bid voor ons.
Heilige Johannes Paulus II, bid voor ons.”

(vertaling: Maranatha-gemeenschap)

Video TrailerVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook