Restauratie schilderij van bisschop Masius

Priesterdag in Helvoirt

woensdag, 9 juli 2014

Bij gelegenheid van de Priesterdag, welke jaarlijks wordt gehouden op of rond de feestdag van de Zoete Moeder van ’s-Hertogenbosch (7 juli) werden er twee items gepresenteerd. Beiden hebben te maken met bisschop Masius de vierde bisschop van Den Bosch (1593-1614).

Het eerste is het gerestaureerde schilderij uit het Sint-Janscentrum.
Mevrouw Els van Teefelen uit Zaltbommel ontfermde zich over het schilderij.

Vicaris van de Hout gaf haar zelf het woord om de werkzaamheden die zij verricht heeft uit de doeken te doen. Het grootste probleem zat, zoals zij zelf uitlegt, in het feit dat de verf los lag.

Het loszitten van verf komt doordat de onderlaag beweegt terwijl de verflaag zelf is uitgehard en niet mee kan bewegen. De werkzaamheden bestonden uit het schoonmaken van het doek. Het fixeren van de losse verf en het retoucheren op verschillende plekken. Het is alsof er een nieuw schilderij hangt, fris en helderder van kleur.

Het tweede item was een boekje, uitgegeven door Betsaida, over dezelfde bisschop en wie anders dan rector en (oud)archivaris van het bisdom, Jan Peijnenburg kan in een klein boekje vertellen wie deze bisschop was en wat zijn werken voor ons bisdom betekend hebben. Het eerste exemplaar overhandigde rector Peijnenburg zelf aan Mgr. Hurkmans en ieder van de aanwezige priesters kreeg een exemplaar.

Later op de dag werd een lezing verzorgd door Lic. M. Timmermans, pr., de docent moraaltheologie aan het Sint-Janscentrum.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook