Felicitaties aan Abt Jeroen De Cuyper

woensdag, 16 juli 2014

Norbertijnercanonie Onze-Lieve-Vrouw van TongerloDe staf en de seminaristen feliciteren van harte abt Jeroen De Cuyper met zijn herkiezing tot abt van de Norber­tijner­canonie Onze-Lieve-Vrouw van Tongerlo. Van oudsher heeft ons bisdom een bijzondere band met de Norber­tijner­abdij van Tongerlo, en zodoende delen we dan ook graag in de blijdschap van de abdij.

We wensen abt De Cuyper en de abdij­gemeen­schap Gods rijke zegen toe. Het spirituele reveil, waarvoor de abdij­gemeen­schap bekend staat, moge zich ook in de toekomst bevestigen en doorzetten, tot opbouw van de Kerk in de Lage Landen.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook