Kerk in Nood schrijft open brief aan politici en media

Christenvervolging in Irak

vrijdag, 8 augustus 2014

Midden in de zomervakantie worden wij geconfronteerd met zeer slecht nieuws. De Chaldeeuws-Katholieke patriarch van Irak, Louis Raphael Sako, doet een dringende noodoproep.

De gehele Iraakse bevolking die niet bereid is om zich te onderwerpen aan een radicale, fundamentalistische uitleg van de Islam, zoals die wordt verkondigd door ISIS (een terugkeer naar de 7de eeuw), dreigt etnisch te worden gezuiverd. Yazidi’s, Christenen en diverse etnische Soennieten en Sjiieten worden standrechtelijk vermoord of worden, in het geval van vrouwen en kinderen, als slaven verkocht. Degenen die de mogelijkheid en de middelen hebben vluchten met alles wat ze kunnen dragen naar de woestijn en naar de bergen. Dit is iets wat het land in meer dan 1000 jaar niet heeft gekend.

Kerk in Nood schrijft open brief aan politici en mediaDe toon van de patriarch is radicaal veranderd. Het is niet langer een vriendelijke oproep, maar een profetische stem die roept dat zonder onmiddellijke internationale interventie het oude christelijke en multiculturele mozaïek dat Irak ooit was, ophoudt te bestaan.

Een half miljoen Christenen, maar ook Moslims en andere minderheden vluchtten voor de oprukkende ISIS-militanten naar de christelijke dorpen in de Koerdische hoogvlaktes. Maar nu zijn zelfs deze dorpen in de nacht van 6 op 7 augustus met mortieren aangevallen en heeft ISIS de controle overgenomen.

De Kerk, zo zegt de patriarch, wordt van alle kanten gevraagd om hulp, voedsel, water en onderdak te bieden aan de vluchtende massa. Maar deze hulp zal niet nodig zijn als er nu geen maatregelen worden genomen die voorkomen dat de bevolking wordt uitgeroeid. De patriarch verwijt de islamitische leiders hun medeplichtige zwijgen, terwijl hun bevolking (zowel soennieten als sjiieten) wordt gedood. Geen enkel politiek Iraaks gezag (met uitzondering van de eenzijdige inspanningen van de autonome regio Koerdistan) en ook de internationale gemeenschap wil hen verdedigen.

Wij verzoeken u dringend om deze gebeurtenissen ter sprake te brengen en om per direct een oproep te richten tot de Verenigde Naties voordat het te laat is. Dit is een humanitaire catastrofe. De belegering door ISIS van de vlakte van Nineve vereist onmiddellijke maatregelen om de unieke kwetsbare minderheden van Irak te beschermen. Wij dringen aan op onmiddellijke maatregelen die een rode streep trekken rondom de christelijke dorpen en steden en Yazidi-gebieden.

De verleiding is groot om de huidige gewapende conflicten elk op zichzelf te beschouwen, maar we moeten ons realiseren dat ISIS momenteel een land binnenvalt dat grenst aan een lid van de NAVO (Turkije), terwijl het ondertussen verder oprukt richting de Middellandse Zee. Op dit moment zijn ISIS-strijders in vogelvlucht amper 300 km verwijderd van Nicosia, de hoofdstad van Cyprus, nu ISIS de cruciale stad Arsal in Noord-Libanon op 2 augustus veroverde. Er is een groot risico dat deze vuurzee zich steeds verder zal verspreiden.

Wij danken u voor alles wat u doet en zult doen voor de minderheden in Irak.

Met vriendelijke groet,

Johannes Heereman von Zuydtwyck
Uitvoerend President Kerk in Nood Internationaal

Joris van Voorst tot Voorst
Directeur Kerk in Nood Nederland

(overgenomen van de website van Kerk in Nood)Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook