Sint-Janscentrum start nachtelijke eucharistische aanbidding

Nacht van donderdag op vrijdag - elke eerste vrijdag van de maand

dinsdag, 30 september 2014

Nachtelijke eucharistische aanbiddingVanaf de oprichting van het Sint-Jans­centrum in 1987 maakt eucharis­tische aanbidding een wezen­lijk onderdeel uit van het religieuze leven in de kapel. De seminariegemeenschap is onlangs, naast de gebruike­lijke aanbid­dings­tijden overdag (maandag t/m vrijdag 16.00-18.00 uur), gestart met nachtelijke aanbidding. De aanbidding vindt plaats in de nacht van donderdag op de eerste vrijdag van de maand.

In die dagen ging Hij naar het gebergte om te bidden, en bracht er de hele nacht door in gebed tot God. Toen het dag werd riep Hij zijn leerlingen, en uit hen koos Hij er twaalf, die Hij ook apostelen noemde: Simon, die Hij ook Petrus noemde, diens broer Andreas, Jakobus, Johannes, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus van Alfeüs, Simon de zeloot, Judas van Jakobus, en Judas Iskariot, die de verrader is geworden. Samen met hen daalde Hij af naar een vlak terrein. Daar waren zijn leerlingen, in groten getale, en een grote volks­menigte uit heel het Joodse land en Jeruzalem, en uit het kust­gebied van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om Hem te horen en van hun ziekten te worden genezen. Ook zij die geplaagd werden door onreine geesten, werden genezen. En al die mensen probeerden Hem aan te raken, omdat er een kracht van Hem uitging die iedereen genas. (Lk 6,12-19)

Data

De data voor het studiejaar 2014-2015 zijn:

In 2014:
2-3 oktober
6-7 november
4-5 december
In 2015:
2-3 januari
5-6 februari
5-6 maart
2-3 april (Witte Donderdag)
30 april-1 mei
4-5 juni

Gebedsintenties

Er zijn twee bijzondere gebeds­intenties voor de nachtelijke aanbidding:

  • Voor religieuze roepingen en voor de heiliging van de priesters
  • Voor de gezinnen

De aanbidding begint op donderdag met de reguliere uitstelling van het H. Sacrament om 16.00u en eindigt met het ochtend­gebed van vrijdag om 7.15 uur. Met uitzondering van het getijdengebed, dat de seminariegemeenschap op vaste tijdstippen bidt, vindt de aanbidding plaats in volledige stilte (18.00 uur vespers, 22.00 uur completen, 7.15 uur lauden en zegen, 7.40 uur eucharistieviering).

Omwille van de veilig­heid van de aanwezigen en van de bewoners is deelname enkel mogelijk na eenmalige vooraf­gaande aanmelding (tel. 073-6123055). Onze receptio­nistes leggen u dan ook graag uit op welke wijze u toegang krijgt tot het pand. Tijdens de aanbidding is er parkeer­gelegenheid op het terrein van het seminarie.

Overzicht van beschikbare gebedstijden

Wij willen u van harte uitnodigen om eenmaal per maand op een vast tijdstip te komen bidden in onze kapel. Een overzicht van de beschikbare gebedstijden vindt u op:Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook