Uitreiking universitaire diploma’s

vrijdag, 17 oktober 2014

Vrijdag 17 oktober was een feestelijke dag voor de gemeenschap van het Sint-Janscentrum. Op deze laatste studiedag voor de aanvang van de herfstvakantie en kort voor het feest van de H. Johannes Paulus II kregen pastoor Steven Barberien en pastoor Harald Spiertz hun universitaire diploma uitgereikt.

Pastoor Barberien schreef een verhandeling over de spiritualiteit van de Begijnen en pastoor Spiertz over de geschiedenis van de Maronitische Kerk. Beide verhandelingen werden aanvaard door de Faculteit Theologie van de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II in Krakau. Na de verdediging van de thesis en het universa-examen, die voor de vakantie plaatsvonden, ontvingen beide oud-studenten van het Sint-Janscentrum op deze dag hun diploma van Magister Theologiae.

De seminariegemeenschap feliciteert beide pastoors oprecht, temeer daar zij hun studie moesten combineren met hun grote pastorale verantwoordelijkheden als pastoors van nieuwe, grote parochies. Van harte proficiat!Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook