‘Het priesterschap is een manier van leven, geen baan’

donderdag, 22 januari 2015

“Priesters moeten altijd onthouden dat priesterschap een manier van leven is. Het vereist een geven van je hele zelf voor anderen, altijd gebonden aan het gebed en het liefdadig-zijn.” Deze woorden sprak Kardinaal Fernando Filoni, de prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, tijdens een ontmoeting met Vietnamese priesters. “Als priesters en degenen die verant­woor­de­lijk zijn voor de Kerk in Vietnam, wordt u geroepen om ‘zout en licht’ te zijn in deze maatschappij.” (bron: Fides)

Kardinaal Fernando Filoni
Kardinaal Fernando Filoni

De ontmoeting met priesters maakte deel uit van het pastoraal bezoek van de Italiaanse prelaat aan Vietnam deze week. In Hanoi had hij dinsdag ook een ontmoeting met de leden van de bisschoppen­conferentie van Vietnam.

Nadenkend over het deugdzame voorbeeld van de heilige priester Andreas Dung Lac en zijn 126 gezellen, hield de kardinaal de priesters voor: “Imiteer uw heldhaftige voorganger en collega-martelaren en wees waardig om hun opvolgers te zijn. (...) Het thema van evangelisatie is nog steeds relevant en zal dat altijd zijn.”

De Exhortatie Evangelii Gaudium, zei hij, “moet het referentie­punt zijn voor de Kerk van Vietnam, die tegelijk wordt geroepen tot een weg van bekering én tot een sterke betrokken­heid bij evange­lisatie.”

Kardinaal Filoni sprak over het geestelijk leven en benadrukte dat “Priester­schap niet een baan is of een bureau­cratisch ambt dat je een bepaalde tijd kunt uitoefenen en dat is het... Priester­schap is ‘een manier van leven’ en niet een baan.”

“Om ten volle de priester­lijke identiteit te beleven,” zei hij, “moet het geestelijk leven van de priester gekoppeld zijn aan gebed, aan het luisteren naar het Woord van God.” De prelaat bevestigde opnieuw het belang van het priester­lijk celibaat en de broeder­lijke relatie met broeder-priesters en hun bisschop.

Met betrekking tot het pastorale leven, zei hij: “Om ons hele leven en alles wat we hebben te kunnen wijden aan de dienst van de Kerk, hebben we de herder­lijke liefde nodig van Jezus, die Zijn leven heeft gegeven voor de kudde.”

“We moeten Jezus navolgen in Zijn zelfgave en in Zijn dienst,” zei hij, erop wijzend dat dit vereist dat we uitreiken naar de armen, gemargina­liseerden, de kleinen, de zieken, zondaars en ongelovigen. In grote steden, zo benadrukte de Italiaanse kardinaal ook, moet de aandacht worden gericht op immigranten en op degenen die leven in verschillende vormen van slavernij.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook