Slachtoffer IS zegt aan haar familie: “Geef je pijn aan God”

woensdag, 11 februari 2015

Kayla MuellerEnkele maanden geleden berichtten we op deze website over de Amerikaanse journalist James Foley, één van de eerste mensen die op gruwelijke wijze door IS onthoofd werden.

Enige tijd voor zijn gevangen­neming had de katholiek Foley in een universi­teits­toe­spraak getuigd hoe hij tijdens een eerdere gevangen­schap aan den lijve de kracht van het gebed ervaren had (zie: De verborgen kracht van journalist James Foley).

Enkele dagen geleden werd bekend dat ook de Amerikaanse ontwik­ke­lings­helpster Kayla Jean Mueller, die sinds 2013 door IS gegijzeld werd, eveneens overleden is.

Tijdens haar gevangen­schap schreef Mueller een brief aan haar familie, die door celgenoten naar buiten gesmok­keld werd. In deze brief, die door de krant The Independent (Full transcript of letter) integraal gepubliceerd werd, getuigt ook Kayla Mueller van de kracht die ze heeft geput uit haar overgave aan God.

Ze schrijft:

Ik herinner me hoe moeder me altijd vertelde: al met al is de enige die je uiteindelijk overhoudt, God. Ik heb nu dit stadium van ervaringen bereikt, waarin ik me, in de volle betekenis van het woord, geheel aan de Schepper heb over­ge­geven, want er was letterlijk ook niemand anders... + door God + door jullie gebeden voelde ik me als in een vrije val teder geborgen.

In de duisternis is mij licht geopenbaard + ik heb ontdekt dat iemand, zelfs in de gevangenis, vrij kan zijn. Ik ben dankbaar.

Ik ben gaan inzien dat er goedheid is in elke omstan­dig­heid, soms moeten we er alleen maar oog voor krijgen. Ik bid elke elke dag, dat jullie mogen ervaren - indien niets anders - een zekere nabijheid + ook overgave aan God + dat jullie verbonden zijn in liefde + elkaar onderling ondersteunen...

Ik mis jullie alsof we al tien jaar lang onder dwang van elkaar gescheiden zijn. Ik heb al vele, lange uren kunnen nadenken, nadenken over alles wat ik met Lex zou willen onder­nemen, over de eerste kampeer­tocht met de familie, de eerste ontmoeting op de luchthaven. Ik heb al vele, lange uren nagedacht hoe ik me, op 25-jarige leeftijd, pas in jullie afwezigheid ben gaan realiseren welke plaats jullie innemen in mijn leven.

Het geschenk dat eenieder van jullie is + de persoon die ik zou zijn + die ik niet zou kunnen zijn indien jullie geen deel uitmaakten van mijn leven, van mijn familie, mij tot steun.

[...]

Niemand van ons had kunnen voorzien dat het zo lang zou duren. Weet dat ik, van mijn kant, ook aan het vechten ben, binnen de mogelijkheden die ik heb + er is nog heel wat strijd binnenin mezelf.

Ik ga er niet aan onderdoor + ik zal niet toegeven, hoe lang het ook duurt.

Enkele maanden geleden schreef ik een lied, met daarin de woorden: ‘Het deel van mij dat het meeste pijn doet, zorgt er tegelijk voor dat ik uit bed kom, zonder jullie hoop zou er niets meer over zijn...’, ook getiteld: ‘De gedachte aan jullie pijn is voor mij een bron van leed, net zoals de hoop op onze hereniging de bron is van mijn kracht’.

Alsjeblieft, blijf geduldig. Geef je pijn aan God.

Ik weet dat jullie willen dat ik me sterk houd.

Dat is precies wat ik doe.

Wees niet bang voor mij, blijf bidden, zoals ik het ook doe + indien God het wil, zullen we spoedig weer samen zijn.

De Heer schenke Kayla de eeuwige vrede; en kracht en troost aan haar familieleden.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook