Europa toen en nu

25 jaar na de val van de Muur - Internationaal Colloquium

woensdag, 18 februari 2015

Onlangs vierden we dat 25 jaar geleden de Berlijnse Muur viel, die als een wonde Europa verdeeld hield. Historici zijn het erover eens dat paus Johannes Paulus II, de Pool die bisschop van Rome werd en zo in zijn persoon de tegenstelling tussen Oost- en Westeuropa overbrugde, een belangrijke rol heeft gespeeld bij de val van de Muur en de hereniging van Europa.

Samen met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau en het Institut d’Études Théologiques te Brussel organiseert het Sint-Janscentrum een internationaal colloquium ter herdenking van de val van de Muur.

Met academici uit verschillende landen wordt er nagedacht over de maatschappelijke en religieuze ontwikkelingen die zich in de afgelopen kwarteeuw voorgedaan hebben. Met name beraden de deelnemers zich over de vragen hoe het staat met godsdienstvrijheid en van andere religieuze idealen, die de val van de Muur mede veroorzaakt hebben.

Met sprekers uit Duitsland, Italië, Polen, België en Nederland neemt een keur aan internationaal gerenommeerde wetenschappers aan het colloquium deel.

Godsdienstvrijheid, relativisme en secularisatie
in onze moderne samenleving en de
gevolgen voor de positie van de Kerk

zaterdag 21, maandag 23 en dinsdag 24 februari 2015

Professor Th. SödingDe openingslezing van het colloquium wordt verzorgd door Prof. Dr. Thomas Söding, nieuwtestamenticus van de Ruhr-Universität Bochum. Söding is een geleerde van wereldfaam.

Paus Benedictus XVI vroeg hem, als vakman, om zijn aanmerkingen te geven bij de drukproeven van de Jezusboeken van de paus.

Söding nam als specialist ook deel aan de bisschoppensynode over het ‘Woord van God in het leven en de zending van de Kerk’ (2008), waar hij o.a. goed bevriend raakte met kardinaal Simonis.

Zaterdag 21 februari

18.00 uur:
ontvangst met koffie

18.30 uur:
openingslezing door prof. dr. Th. Söding, consultor van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie
Europa im Licht des Evangeliums
(Duitse voordracht met bijbelpassages in Nederlandse vertaling via powerpoint-presentatie)

aansluitend:
receptie

De lezing op zaterdagavond is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden.

Omwille van de praktische organisatie worden deelnemers verzocht een seintje te geven aan de receptie van het Sint-Janscentrum, 073-6123055 of info@sint-janscentrum.nl.

Programma volgende dagen

Voor het programma van de volgende dagen, zie: Topsprekers bij colloquium.

Op deze dagen wordt een deelname in de onkosten gevraagd van € 20 per dag.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook