12½ - jarig jubileum Marion Gloudemans

dinsdag, 10 maart 2015

Marion Gloudemans 12½ bij Sint-JanscentrumOp dinsdag 10 maart 2015 viert de seminarie­gemeenschap dat Marion Gloudemans-Coppens 12½ jaar geleden in dienst van het Sint-Janscentrum kwam. Marion Gloudemans werkt voor het studie­secre­tariaat van de priester­opleiding. Sedert enkele jaren behartigt ze ook het studie­secre­tariaat van de diaken­opleiding.

Het is elk jaar opnieuw een geweldig karwei om de lesroosters georga­ni­seerd te krijgen, met vele docenten die van verschillende locaties komen en afwijkende agenda’s hebben; en soms ook nog met studenten met eigen lesprogramma’s voor sommige studenten. Maar ieder jaar krijgt Marion het weer voor elkaar!

Tegelijk werkt Marion Gloudemans ook voor Betsaida, waar zij verant­woordelijk is voor de lay-out van de boeken en voor de contacten met de drukkers. Ook daar heeft zij in korte tijd vele projecten op een zeer profes­sionele wijze weten te verwezen­lijken, vaak in een race tegen de klok omdat een deadline dreigde.

De seminarie­gemeenschap dankt Marion Gloudemans voor haar grote inzet en toewijding en bidt om Gods zegen voor haar en voor haar familie.

Marion Gloudemans 12½ bij Sint-Janscentrum Marion Gloudemans 12½ bij Sint-Janscentrum



Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.




link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook