Conferentie - Aspecten van menselijke vorming

dinsdag, 24 maart 2015

Aspecten van menselijke vorming op weg naar het priesterschap en andere thema’s van onderzoek aan seminarie en universiteit

Conferentie - Aspecten van menselijke vormingSamen met enkele professoren van de universiteit van Krakau organiseerden we van 22 tot 24 maart 2014 een kleine conferentie over het thema ‘Aspecten van menselijke vorming’ op weg naar het priesterschap en over andere thema’s van onderzoek aan seminarie en universiteit.

De sfeer was uitermate prettig. We zijn erg dankbaar dat we op deze wijze, vanuit een internationaal perspectief, kunnen nadenken over thema’s zoals de situatie van de Kerk en over de vorming van toekomstige priesters.

Programma

Het programma van de dagen zag er als volgt uit:

Zondag 22 maart 2015

8.30 Ochtendgebed
9.00 Eucharistieviering
Uitstap naar Amsterdam en Utrecht

Maandag 23 maart 2015

7.15 Ochtendgebed
7.30 Rozenkrans
8.00 Ontbijt
9.00 Opening van de conferentie

Sessie I

9.15-9.45 F. De Rycke, Sint-Janscentrum
Het Nieuwe Testament, de antieke cultuur en de betekenis van de exegese
9.45-10.30 J. Dziedzic, Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II, Krakau
Menselijke groei en persoonlijke rijpheid vanuit het oogpunt van de priesteropleiding
10.30-11.00 Koffiepauze

Sessie II

11.00-11.45 S. Storms, Sint-Janscentrum
Bewijsvoering en formele logica
11.45-12.30 H. Slawinski, Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II, Krakau
De betekenis van het priestercelibaat

Sessie III

13.45-14.30 J. van Banning, SJ, Sint-Janscentrum
Kerkvaders en priesteropleiding
14.30-15.15 A. Baron, Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II, Krakau
Priesterwijding in de vroege Kerk
Discussie

Sessie IV

15.15-16.00 J. Van Reeth, Sint-Janscentrum
Kerk en cultuur: de religieuze achtergronden van het ‘Lam Gods’ van Van Eijk
Discussie
17.30 Vespers
18.00 Eucharistieviering
18.45 Avondmaal
19.30-20.30 Vergadering van de redactieraad voor de publicatie van de akten van het colloquium
20.30-21.30 Vergadering over toekomstige projecten

Dinsdag 24 Maart 2015

7.15 Ochtendgebed
7.30 Eucharistieviering
8.00 Ontbijt
Bedevaart naar Echt (Edith Stein)
15.00 Ontmoeting met bisschop Hurkmans
17.00 Afsluiting


Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook