Een katholiek geluid in het Sint-Janscentrum

zondag, 29 maart 2015

Katholiek Geluid - vormingsprogramma van Catholic Voices NLOp zaterdag 28 maart 2015 vond in het Sint-Jans­centrum de eerste bijeen­komst plaats van Katholiek Geluid, vormings­programma van Catholic Voices. Onder andere Mark Goris sprak over het  ‘framen’ en ‘reframen’ van nieuwsberichten.

In de loop van het jaar worden nog verschillende gelijkaardige bijeenkomsten gepland, zie daarvoor de website van Catholic Voices:

Uitgeverij Betsaida heeft het cursusboek van Catholic Voices gepubliceerd:Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook