Nachtelijke eucharistische aanbidding

Nacht van Witte Donderdag 2 op Goede Vrijdag 3 april 2015

maandag, 30 maart 2015

Nachtelijke eucharistische aanbiddingVanaf de oprichting van het Sint-Jans­centrum in 1987 maakt eucharis­tische aanbidding een wezen­lijk onderdeel uit van het religieuze leven in de kapel. De seminarie­gemeen­schap is onlangs, naast de gebruike­lijke aanbid­dings­tijden overdag (maandag t/m vrijdag 16.00-18.00 uur), gestart met nachte­lijke aanbidding. De aanbidding vindt plaats in de nacht van donderdag op de eerste vrijdag van de maand.

Goede Week

In de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag draagt de aanbidding een bijzonder karakter: we begeleiden de Heer, die in eenzaamheid tot de Vader bidt in de Hof van Olijven. Hij heeft het zelf aan zijn apostelen gevraagd: ‘Ging het uw krachten te boven om één uur met mij te waken?’ We bidden ook bijzonder voor de synode over het gezin, die in oktober te Rome plaatsvindt. Paus Franciscus schreef er onderstaande gebed voor:  

Gebed voor Gezinssynode

Paus Franciscus, gebed voor de buitengewone bisschoppensynode over het gezin, oktober 2015:

Jezus, Maria en Jozef,
in U aanschouwen wij de pracht van de ware liefde,
tot U richten wij ons met vertrouwen.

Heilig Gezin van Nazareth,
maak ook van onze gezinnen plaatsen van gemeenschap en cenakels van gebed,
authentieke scholen van het Evangelie en kleine huiskerken.

Heilig Gezin van Nazareth,
moge in de gezinnen nooit meer geweld,
geslotenheid en verdeeldheid ervaren worden:
dat ieder die gekwetst of geërgerd geweest is,
vlug troost en genezing mag vinden.

Heilig Gezin van Nazareth,
moge de volgende bisschoppensynode in ons het besef wakker maken
van het heilig en onschendbaar karakter van het gezin
en van zijn schoonheid in Gods plan.

Jezus, Maria en Jozef, hoor ons, verhoor ons gebed.

Gebedsintenties

Er zijn twee bijzondere gebeds­intenties voor de nachtelijke aanbiddingen:

  • Voor religieuze roepingen en voor de heiliging van de priesters
  • Voor de gezinnen

Aanmelding

Omwille van de veilig­heid van de aanwezigen en van de bewoners is deelname enkel mogelijk na eenmalige vooraf­gaande aanmelding (tel. 073-6123055). Onze receptio­nistes leggen u dan ook graag uit op welke wijze u toegang krijgt tot het pand. Tijdens de aanbidding is er parkeer­gelegen­heid op het terrein van het seminarie.

Overzicht van beschikbare gebeds­tijden

Wij willen u van harte uitnodigen om eenmaal per maand op een vast tijdstip te komen bidden in onze kapel. Een overzicht van de beschikbare gebeds­tijden vindt u op:Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook