‘Een groot getuige van de lijdende en verrezen Christus’

donderdag, 2 april 2015

Op Witte Donderdag 2 april 2015 is het precies 10 jaar geleden dat paus Johannes Paulus II overleed. Gedurende zijn pontificaat had paus Johannes Paulus II grote aandacht voor de priesters, zo schreef hij jaarlijks bij gelegenheid van Witte Donderdag een Brief aan de Priesters.

Audiëntie paus Franciscus

Paus Johannes Paulus IITijdens de audiëntie op woensdag 1 april jl. sprak paus Franciscus een bijzondere groet uit aan de Poolse pelgrims, bij gelegenheid van de tiende sterfdag van paus Johannes Paulus II:

“Een hartelijke groet aan de Poolse pelgrims. Dierbare broeders en zusters, in deze dagen van het Heilig Triduüm, waarin we het lijden van de Heer gedenken, treden we binnen in dat mysterie. We gaan in op de uitnodiging van de apostel Paulus: ‘Laat in u de gezindheid leven, die ook Christus Jezus bezielde’ (Fil 2,5). Laten we op die manier een ‘Zalig Pasen’ hebben. Op 2 april vieren we ook de tiende sterfdag van het overlijden van de heilige Johannes Paulus II. Hij leeft in onze herinnering als een groot getuige van de lijdende, stervende en verrezen Christus. We bidden om zijn voorspraak voor onszelf, voor de families, voor de Kerk, opdat het licht van de verrijzenis alle schaduwen in ons leven moge verlichten en ons moge vervullen van vreugde en vrede.”

Interview met kardinaal Dziwisz

In een interview dat hij vorig jaar gegeven heeft aan L’Osservatore Romano, de krant van het Vaticaan, herinnert kardinaal Dziwisz aan verschillende momenten in het leven van Karol Wojtyla en zijn band met de Wereld­jongeren­dagen, die volgend jaar gehouden wordt in zijn eigen stad Krakau.

Hoe ervaart u, na zoveel jaren aan zijn zijde, dit moment?

Twaalf jaar was ik Karol Wojtyla’s secretaris in Krakau en bijna 27 jaar in Rome – de hele periode van zijn pontificaat. Deze lange tijd aan zijn zijde heeft mij getekend. Zoveel herin­neringen gaan door mij heen te beginnen met het nieuws van de keuze van de eerste niet-Italiaanse paus sinds 445 jaar. Maar zelfs levendiger dan dat staat mij de dramatische aanslag op zijn leven in 1981 voor ogen. Ook niet te vergeten zijn de vele pastorale reizen en de grote veranderingen die op dat moment plaats vonden in Europa en de wereld. Zijn hele leven heeft de geschiedenis beïnvloed. Wij waren ons allen bewust te leven naast een waarachtig heilige man. Het was niet alleen zijn leven dat het geweten van de mensheid beïnvloedde, maar ook zijn dood.

Hoe leefde hij tot het eind?

Door de jaren heen heeft hij ons al voor­bereid op dat laatste moment, op het pijnlijke moment van zijn sterven. Hij heeft het met sereniteit gedragen, zeker van de verrijzenis. Hij zei: “Mijn hele leven was gericht naar God en nu is het moment gekomen om over te gaan naar het andere leven.” Hij was bijna tot het laatst bij bewustzijn. Voor hij stierf vierde hij de eucharistie van de Goddelijke Barm­hartig­heid. Hij nam een paar druppels van het Bloed van Christus om zich voor te bereiden op zijn overgaan naar het nieuwe leven. Daarna bad hij de metten. Ik denk graag terug aan de laatste minuten waarop hij de gebeden van de zondag bad, de gebeden van de Goddelijke Barm­hartig­heid.

Dus zo was zijn leven, van het begin tot het eind, verenigd met het mysterie van de Goddelijke Barm­hartig­heid. Hij bood een programma voor dit millennium: Goddelijke Barm­hartig­heid. De wereld zal nooit vrede vinden als zij zich niet daar op richt.

(Interview door Nicola Gori uit de Osservatore Romano van 2 april 2014)

Boek en video

Kardinaal Dziwisz stelde zijn herin­neringen op schrift in het boek Een leven met Karol, dat in Neder­landse vertaling verscheen bij Uitgeverij Betsaida.

Hieronder ook een fragment van de film Karol. De paus van de hoop, eveneens verkrijgbaar bij Betsaida.

 Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook