Zonovergoten gebedsdag

Zondag 12 april 2015 - Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

zondag, 12 april 2015

Omwille van Beloken Pasen - de zondag van de Goddelijke Barm­har­tig­heid - stond de jaarlijkse gebeds­dag van het Sint-Jans­centrum op zondag 12 april geheel in het teken van het erbarmen van God. Zoals Mgr. Van Calster opmerkte, paste dit thema erg goed bij het jubileum­jaar, dat op deze dag officieel aange­kondigd werd door paus Franciscus.

Na een stemmige eucharistieviering in de Sint-Jans­kathedraal kwamen de talrijke genodigden naar het Sint-Jans­centrum. We mochten meer dan honderd aanwezigen verwelkomen. Gedurende de hele dag was en gelegen­heid tot aanbidding en biecht­gelegenheid.

Na de ontvangst met koffie, thee en verse koffie­koeken las Dhr. Inno Schutz een catechese voor uit het boek van paus Benedictus XVI, Ademhaling van de ziel, oase van vrede en vervolgens een passage uit het boek van Costanza Miriano, Trouw en wees onderdanig, met telkens een muzikaal intermezzo door onze mede­werker Gerard Brander­horst. De voorgelezen teksten werden door de aanwezigen als ‘zeer herkenbaar’ aangeduid.

Vervolgens hield Mgr. Van Calster een lezing over Zuster Faustina en de goddelijke barmhartigheid. Tijdens de pauze werd een gebeds­prentje uitge­reikt dat speciaal voor deze gelegen­heid was ontworpen. Met de plechtige vespers en de zegen door Mgr. Hurkmans werd deze feestelijke dag afgesloten.

De seminarie­gemeen­schap dankt de leden van de gebeds­kring van harte voor hun trouwe toewijding en onder­steuning! Deze ontmoe­tings­dag was een bescheiden blijk van onze dank hiervoor.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook