Noveengebed tot de Heilige Geest voor de wijdelingen

Vrijdag 15 t/m zaterdag 23 mei

woensdag, 13 mei 2015

Noveen tot de Heilige GeestTussen Hemelvaart en Pinksteren bidden wij het Noveengebed tot de Heilige Geest voor de wijdelingen. Het gaat om de dagen van vrijdag 15 t/m zaterdag 23 mei 2015.

Gebed

V. Op deze ... dag van de noveen voor de
aanstaande priesterwijding bidden wij:
Heilige Geest van God,
verenigd met Maria, de moeder van de Kerk,
verenigd ook met de apostelen
die na de hemelvaart van Jezus, onze Heer,
biddend naar uw komst hebben uitgezien,
smeken wij met aandrang:
kom en zuiver ons hart,
kom en verlicht ons verstand,
kom en maak onze wil één met die van God.
A. Beziel de Kerk waarvan Gij de levensbron zijt;
heilig op bijzondere wijze
hen die over enkele dagen worden gewijd
tot priesters van de Kerk:
Herman, Piet en Willem.
Geef hun de genade priesters te worden
naar het hart van onze Heer.
V. Zegen dit huis en allen die hier wonen;
zegen hen die ons weldoen op welke wijze ook.
A. Geef vrede aan de wereld,
en vernieuw het aanschijn van de aarde.
Want Gij zijt de scheppende Geest van God,
de Geest die alles nieuw kan maken.
Wij danken U voor uw leven en uw licht.
Amen


Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook