Felicitatie voor Mgr. Hurkmans

maandag, 3 augustus 2015

Van harte feliciteren we namens de gehele semi­narie­gemeen­schap Mgr. Hurkmans met zijn ver­jaar­dag. Mgr. Antoon Hurkmans werd op 3 augustus 1944 geboren te Someren en viert vandaag zijn 71ste verjaardag.

Curriculum Vitae

foto: Wim Koopman
Mgr. Hurkmans
Mgr. Hurkmans

Mgr. Antoon Hurkmans werd op 22 december 1979 in de Sint-Jan in ’s-Hertogen­bosch door mgr. Bluyssen tot priester gewijd waarna hij werkzaam was in Waalwijk. Mgr. Ter Schure benoemde hem in augustus 1987 tot rector van de nieuwe priester­opleiding, het Sint-Jans­centrum. In juni 1998 benoemde de paus hem tot bisschop van ’s-Hertogen­bosch. Op 29 augustus 1998 werd hij bisschop gewijd.

Overzicht van jubilea

Het is een goede katholieke traditie om meer of minder uitgebreid stil te staan bij jubilea. Om niemand te vergeten hebben we daarom een overzicht gemaakt van jubilea door het jaar.

Wat meteen opvalt is dat priester­wijdingen vaak plaatsvinden in het voorjaar en diakenwijdingen in het najaar. Verder hebben we om het overzicht te completeren ook de verjaar­dagen en wijdings­data van de Neder­landse bisschoppen toegevoegd.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook