Feest van de H. Pastoor van Ars

Gedachten van de Prefect van de Congregatie van de Clerus

dinsdag, 4 augustus 2015

Naar aanleiding van het feest van de H. Pastoor van Ars, universeel patroon van de priesters, heeft Radio Vaticaan een interview uitgezonden met kardinaal Beniamino Stella, de prefect van de Congregatie van de Clerus.

Heilige Johannes Maria Vianney of de Pastoor van ArsHeilige Johannes Maria Vianney, ook wel genoemd de Pastoor van Ars (Dardilly (bij Lyon) werd geboren op 8 mei 1786 en stierf op 4 augustus 1859). Hij was parochiepriester in Ars-sur-Formans in Frankrijk gedurende 41 jaar.

Kardinaal Stella geeft enkele gedachten over het Jaar van de Barmhartigheid en over de zending van de priester in de huidige tijd, die de moeite zijn om even in overweging te nemen.

Het integrale interview is te beluisteren via de website van Radio Vaticaanstad (Italiaans)

Barmhartigheid in het sacrament van de biecht

Eén van de wezenlijke elementen van de boodschap van de paus is dat van de barmhartigheid. De paus roept de priesters op om biechtvaders te zijn die met een open hart de zondaars ontvangen. Juist de Pastoor van Ars heeft ons deze kunst geleerd om zondaars te ontvangen met een open hart. Het bijzondere is dat de paus er tegelijkertijd op aandringt dat we zelf, als priesters, de gewoonte van de biecht aannemen. We zagen hoe de paus zelf, afgelopen maart, tijdens de liturgie van Boete en Verzoening in de Sint-Pietersbasiliek neerknielde voor zijn biechtvader. Mij lijkt dat dit een beeld is dat ons bijzonder dierbaar moet zijn. De paus heeft gezegd - en hij herhaalt het voortdurend - ‘Ik ben een zondaar’. En iedere zondaar heeft het nodig om gezuiverd te worden en de Barmhartigheid van de Heer te ontmoeten. Naar mijn aanvoelen is het dat wat de Pastoor van Ars en paus Franciscus met elkaar verbindt: de verkondiging en de beleving van de Barmhartigheid, voor de anderen en voor zichzelf.

Priesterlijk werk

De priesters van vandaag werken hard. Het Jaar van de Barmhartigheid zal de priesters wellicht nog méér werk bezorgen. Het gaat dan echter niet om arbeid aan hun bureau, maar om echt priesterlijke taken. Het gaat om werk in de zin van: het plukken van de vruchten van de ontmoeting met God in het liturgische leven, in het sacrament van verzoening, en ook de noodzaak om het geloof te verdiepen. Ik vertrouw erop dat het Jaar van de Barmhartigheid de priesters méér werk zal bezorgen, maar dan wel specifiek priesterlijk werk; en dat dit hen ook zal vermoeien, maar het zal een heilzame vermoeidheid zijn. Vermoeidheid, engagement, offer volgens de wil van God en zoals ook de paus het verlangt.

Hernieuwde ontdekking van het Evangelie

Ik herinner me een bezoek van de paus aan onze Congregatie in de afgelopen maand mei. De paus zei ons toen: ‘Er wordt veel gesproken over de hervorming van de Curie, maar de hervorming van de Curie hangt samen met een hervorming van de Kerk, een hernieuwde ontdekking van het Evangelie. En deze hervorming van de Kerk kan enkel plaatsvinden doorheen het dienstwerk van de priesters’. Daarmee raken we een terugkerend refrein: de betekenis van de priesters in het leven van de Kerk.

Authenticiteit

De paus verlangt zeer naar een authenticiteit van het leven. Zelf geeft hij ons een groot voorbeeld van nabijheid bij het gelovige volk. In paus Franciscus vindt de priester een waar voorbeeld, een voorbeeld binnen handbereik. In het leven van paus Franciscus, in zijn manier van bisschop- en priester-zijn, is er iets dat verbinding schept en dat alle priesters van de Kerk herinnert aan de fundamentele principes: gebedsleven, persoonlijke discipline, toewijding in het apostolaat, herderlijke liefde, nabijheid bij de eigen kudde... herders van de kudde, gelovigen, nederig, eenvoudig. De mensen luisteren naar wat we zeggen, ze kijken hoe we handelen, maar bovenal kijken ze naar de persoon die we zijn!Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook