Start Europa Scouts in Den Bosch

dinsdag, 8 september 2015

EuropascoutsHet initiatief om in ’s-Hertogen­bosch te starten met een groep Europa Scouts krijgt zondag 27 september a.s. een vervolg. Die dag is er een presen­tatie in de Lucas­kerk, waarbij de initia­tief­nemers meteen het startschot willen geven voor twee groepen.

Zondag 27 september is er om 12.00 uur (na de Mis van 11.00 uur) in de Lucaskerk, Zuiderparkweg 301 in ’s-Hertogen­bosch een presen­tatie voor ouders en jongeren vanaf 18 jaar over de r.k. Europa Scouts.

De presentatie heeft twee concrete doelen:

  • twee groepen welpen opzetten in ’s-Hertogen­bosch: een groep voor jongens en een groep voor meisjes tussen 8-12 jaar
  • jongeren enthou­sias­meren om de groepen te gaan leiden

Heb je een kind tussen 8 en 12 jaar, of ben je 18+ en geïnte­res­seerd in het leiden van een scouting groep? Kom dan op 27 september eens luisteren! Je hoeft uiteraard niet uit ’s-Hertogen­bosch zelf te komen. Ook voor kinderen en potentiële leiders die in de omgeving van ’s-Hertogenbosch wonen is het interessant. De bijeen­komsten zijn onge­veer 1 x per maand. Als de groep groeit wordt er vanzelf gesplitst en kunnen er groepen op verschil­lende plaatsen ontstaan.

We hopen dat 2 volwassenen bereid zijn de 27e even op de kinderen te letten zodat de ouders rustig kunnen luisteren.

Nota bene: er is ook een groep verkenners in oprichting voor jongens vanaf ongeveer 13 jaar. Dit is een landelijke groep.

Info over zondag 27 september:
Cissy Suijkerbuijk, dulciventer@gmail.com

Eerdere berichten

Agemene info over de EuropaScouts

Alban Reboul Salze,
National delegate Netherland,
Europascout en Gidsen - UIGSE
+31 (6) 25 56 18 64Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook