Van harte bedankt, Monseigneur!

zaterdag, 12 september 2015

Na zich gedurende meer dan 19 jaar met hart en ziel ingezet te hebben als bisschop van ’s-Hertogenbosch, treedt monseigneur Hurkmans terug. De seminariegemeenschap dankt de bisschop van harte voor zijn grote toewijding en zorg en voor zijn voorbeeld als een ware herder in dienst van God en van de Kerk.

Pastoor Hurkmans

foto: Wim Koopman
Mgr. Hurkmans

Na zijn priesterwijding door Mgr. Bluyssen (22 december 1979) was pastoor Hurkmans werkzaam in Waalwijk. Toen de opvolger van Mgr. Bluyssen, bisschop ter Schure, in 1987 het Sint-Janscentrum oprichtte, werd pastoor Hurkmans de eerste rector. Een jaar later reeds combineerde hij deze taak met de functies van vicaris-generaal en proost van het kapittel.

Rector Hurkmans

Onder rector Hurkmans beleefde het Sint-Janscentrum een glorietijd, met tientallen seminaristen uit alle delen van het land en zelfs van over de landsgrenzen heen.

Monseigneur Hurkmans

In juni 1998 benoemde paus Johannes Paulus II rector Hurkmans tot bisschop van ’s-Hertogenbosch. Op 29 augustus 1998 werd hij tot bisschop gewijd in de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist te ’s-Hertogenbosch door zijn voorgangers, Mgr. J.G. ter Schure sdb en Mgr. J. Bluyssen en door Mgr. M. Muskens, Mgr. F. Wiertz en Mgr. J. Lescrauwaet msc.

Bijzondere relatie met het Sint-Janscentrum

Monseigneur Hurkmans heeft altijd een bijzondere relatie met het Sint-Janscentrum gehouden. Mede vanwege de centrale ligging in de Bossche binnenstad bleef er steeds een nauwe band tussen het bisschopshuis aan de Parade, de kathedrale bisschopskerk en het Sint-Janscentrum. Met grote regelmaat kwam de bisschop op bezoek in het seminarie en waren de seminaristen welkom in het bisschopshuis. De bisschop nam deel aan verscheidene roepingenreizen en bedevaarten van de seminaristen. Het wel en wee van de priester- en diakenopleiding en van het diocesane vormingscentrum lag hem zeer na aan het hart. In het afgelopen jaar mochten we de bisschop zelfs dagelijks verwelkomen bij de middagmaaltijd. De staf en de seminaristen stelden deze aanwezigheid van Mgr. Hurkmans zeer op prijs.

Met dankbaarheid

We danken de bisschop voor zijn grote toewijding in dienstbaarheid aan God en aan de Kerk, waarbij hij zijn krachten niet heeft gespaard. We wensen hem een mooi en zegenrijk emeritaat toe, en we hopen hem, zoals in het verleden, nog zeer vaak in ons midden te mogen verwelkomen!

Enkele foto’s van memorabele gebeurtenissenVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook