Vijf nieuwe diakens voor Den Bosch

donderdag, 8 oktober 2015

DiakenwijdingOp zaterdag 7 november 2015 om 10.30 uur vindt in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch de diaken­wijding plaats van Hans Beks, Gideon van Meeteren, Henri Vermeulen, Rien van der Zanden en Pieter Zimmermann. Hans, Henri en Rien worden permanent diaken, Gideon en Pieter hopen op zaterdag 21 mei 2016 de priester­wijding te ontvangen.

Familie, vrienden en vele mensen waren Hans, Gideon, Henri, Rien en Pieter gedurende de opleiding daad­werkelijk tot steun. Van harte nodigen wij u dan ook uit tot de diaken­wijding en de feeste­lijke eucharistie­viering op 7 november 2015.

Diakens die de wijdelingen wensen te verwel­komen in het ambt, worden verzocht albe en witte stola mee te brengen en plaats te nemen in de voor hen gereser­veerde vakken. Aansluitend aan de viering vindt in het Sint-Jans­centrum een receptie plaats, om u in de gelegen­heid te stellen de wijdelingen te feliciteren.

De seminarie­gemeenschap hoopt u op deze feestelijke dag te mogen verwelkomen!Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook