Drukbezochte dag over Getijdengebed

Zaterdag 17 oktober 2015

maandag, 19 oktober 2015

Drukbezochte dag over GetijdengebedMeer dan honderd geïn­teres­seerden namen op zaterdag 17 oktober deel aan de bijeen­komst van het Diocesane Vormings­centrum over het getijden­gebed.

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft opge­roepen tot het gemeen­schappe­lijke bidden van het getijden­gebed, ‘van de voor­naamste uren, vooral de vespers op zondagen en grotere feesten’. Deze oproep is gericht tot de zielzorgers, maar ‘ook de leken wordt aanbe­volen, het goddelijk officie te bidden, ofwel samen met de priesters ofwel met elkaar of ook alleen’ (Sacrosanctum Concilium 100).

Het bisdom wil parochies helpen om in het Heilig Jaar van de Barm­hartig­heid aan het getijden­gebed de plaats te geven die het concilie heeft aanbevolen. Daartoe was deze Diocesane Dag van het Getijden­gebed gepland.

De bisschop van Breda, Mgr. J. Liesen, van opleiding een bijbel­weten­schapper en een erudiet docent,was de hoofd­spreker; er waren ook twee rondes met werkwinkels voorzien.


Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook