Felicitaties nieuwe rector Rolduc

zondag, 1 november 2015

Dezer dagen is bekend geworden dat de rector van Rolduc, Mgr. Dr. Jan Vries, na een lange ambtstermijn als hoofd van de priester- en diakenopleiding en van het Theologisch Instituut Rolduc, een nieuwe benoeming krijgt. Mgr. Vries volgt pastoor Dr. Kurris op als pastoor van de Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee te Maastricht.

Mgr. Vries was sedert 1994 rector van Rolduc en bisschoppelijk gedelegeerde voor de diakenopleiding. Binnen de vergadering van de rectoren van de Nederlandse priesteropleidingen was rector Vries daarmee ook het langst zetelende lid. Onder zijn leiding werd de roem van Rolduc als een kwaliteitsvolle kerkelijke opleiding voor het bisdom van Roermond bevestigd en verstevigd.

Nieuwe rector

De huidige vicerector en studieprefect van Rolduc, Dr. Lambert Hendriks, volgt Mgr. Dr Jan Vries op als rector van Rolduc.

Lambert HendriksLambert Hendriks (1978, Maastricht) studeerde aan het Grootseminarie Rolduc en werd in 2002 tot priester gewijd. Na een korte tijd als kapelaan werkzaam te zijn geweest in de parochies van Ubach over Worms (2001-2003), ontving hij een studieopdracht moraaltheologie. Hij behaalde in 2005 zijn licentiaat aan het Johannes Paulus II instituut te Rome. In 2009 promoveerde hij aan hetzelfde instituut van de Lateraanse Universiteit tot doctor in de gewijde theologie, met het proefschrift “Choosing from Love. The Structure of the Human Act according to Thomas Aquinas”.

In 2008 werd hij inwonend docent ethiek en moraaltheologie aan het Grootseminarie Rolduc; in 2009 werd hij benoemd tot vice-rector aan de priesteropleiding. In 2012 werd hij bovendien Studieprefect van de opleiding.

Hij is verbonden aan het Thomasinstituut te Utrecht van de School of Catholic Theology van de Universiteit van Tilburg; docent aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk; voorzitter van de Katholieke Stichting Medische Ethiek en hoofdredacteur van het Internationaal Katholiek Tijdschrift ‘Communio’.

Zowel als vicerector van Rolduc als vanuit de vergaderingen van Communio is rector Hendriks geen onbekende in het Sint-Janscentrum. De staf en de seminaristen van de Bossche priesteropleiding feliciteren de nieuwe rector van Rolduc van harte en wensen hem veel wijsheid en vreugde toe!Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook