Een priester op handen gedragen

donderdag, 28 oktober 2010

Na de afscheids­viering in de kring van de mede­broeders en mede­zusters van de missio­narissen van het Heilig Hart (msc) op woensdag­avond vond op donderdag 28 oktober 2010 de plechtige uitvaart plaats van Pater J. Groenen msc in de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist te ’s-Hertogenbosch.

Pater Groenen was na de viering bij de msc in Tilburg naar het Sint-Janscentrum gebracht, waar de bisschop met de aanwezige priesters en seminaristen een gebedswake hield. Voor het laatst bracht Pater Groenen de nacht door in het seminarie, dat hij mede had opgericht en waar hij gedurende bijna 25 jaar biechtvader was geweest.

Op de ochtend voor de uitvaart brachten vele vrienden nog een laatste groet aan het lichaam van ‘de Pater’ in de seminariekapel. Vervolgens werd Pater Groenen, die voor talloze mensen een geestelijk begeleider was geweest op hun levensweg, door zes priesters van het Bossche bisdom op de schouders naar de kathedraal gebracht, begeleid door een lange processie van familie, seminaristen, diakens, priesters en bisschoppen.

Na afloop van de eucharistieviering toog de gemeenschap naar het kerkhof in Orthen, waar Pater Groenen werd bijgezet in de crypte van de bisschoppelijke grafkapel.

Bij de oprechte droefheid om het afscheid heerst ook een grote dankbaarheid om de goede herder, die de Heer ons in de persoon van Pater Groenen geschonken heeft. Hij was een man met een groot hart, luisterbereid en te allen tijde beschikbaar, met een diepe wijsheid en een gezegende mildheid.

We bidden dat Pater Groenen nu het Hemelse Vaderhuis mag binnengaan. Moge hij daar voor de seminariegemeenschap ten beste spreken, opdat ook wij priesters mogen worden naar het Hart van de Heer, in een trouwe dienst aan God en aan de Kerk, naar het voorbeeld van Pater Groenen. Moge hij rusten in vrede!

Geïnteresseerden kunnen een bidprentje van Pater Groenen opvragen bij het Sint-Janscentrum: info@sint-janscentrum.nl of 073-6123055.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook