Masterclass mondeling en schriftelijk communiceren

Voor priesters van Bisdom ’s-Hertogenbosch

woensdag, 4 november 2015

Masterclass mondeling en schriftelijk communicerenCommunicatie is de fundamentele bezigheid van mensen die actief zijn in het pastoraat. Pastores dienen vaak brieven te schrijven aan parochianen, aan de gemeente of het bisdom, men redigeert het parochieblad of verzorgt inhoudelijke onderdelen van de parochiële website.

De leiding van het Sint-Janscentrum biedt priesters van het bisdom van ’s-Hertogenbosch daarom de mogelijkheid om deel te nemen aan zes bijeenkomsten rondom het thema ‘mondeling en schriftelijk communiceren’.

Data

De studiedagen vinden plaats op zes donderdagen van 13.30 tot 15.30 uur:

 • donderdag 4 februari 2016
 • donderdag 18 februari 2016
 • donderdag 3 maart 2016
 • donderdag 17 maart 2016
 • donderdag 31 maart 2016
 • donderdag 19 mei 2016

Dhr. H.P.M. Schel

De bijeenkomsten staan onder leiding van de heer H.P.M. Schel, die op basis van zijn grote ervaring als eerstegraads leraar Nederlandse taal en letterkunde schriftelijke communicatie en bedrijfscorrespondentie aan volwassenen bij Instituut Schoevers heeft gegeven. Hij is zestien jaar adjunct-directeur in het voortgezet onderwijs geweest.

Onderdelen

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • klassieke retorica en de moderne communicatie anno 2016;
 • informatie over de vier communicatieve boodschappen:
  refererende, relationele, expressieve en appellerende boodschap;
 • structuur van brieven en schrijven voor het internet;
 • schrijven van e-mailberichten en bijlagen; valkuilen van digitaal communiceren;
 • schrijfadviezen over formuleren, woordkeus en zinsbouw;
 • argumentatie;
 • beoordelen van teksten met behulp van het ccc-model en evaluatie van het geleerde in de praktijk.

In eerste instantie bieden we deze vormingsbijeenkomsten aan de priesters van het bisdom van ’s-Hertogenbosch aan. Bij voldoende interesse kunnen kan de cursus ook aan andere categorieën van pastorale krachten aangeboden worden. Het is een praktische cursus met als doel direct en goed bruikbare kennis op te doen.

Aanmelden en informatie

Omwille van de praktische organisatie worden geïnteresseerden verzocht om zich aan te melden vóór 15 januari 2016.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook