Pausrelikwie in Letland: foto’s van een zegetocht

maandag, 23 november 2015

Sedert een tweetal weken maakt de relikwie van de heilige paus Johannes Paulus II uit onze seminariekapel een rondreis door Letland. Rita Refalo en Liliane Bertrand, twee apostolische oblaten van Pro Sanctitate, die in Letland hun missie vervullen, begeleiden de relikwie doorheen het land. Ze stuurden ons een enthousiast verslag van de ware zegetocht, die ze maken doorheen het land. Ze schreven ons:

“Dagelijks komen vele mensen naar de kapel voor een tijd van gemeenschappelijk en individueel gebed.

Op zaterdagmiddag 21 november was er een bijeenkomst van de Nationale Conferentie van Godgewijd Leven in het heiligdom van Aglona, met meer dan dertig godgewijden, een zestigtal priesters, twee lokale bisschoppen en de pauselijke nuntius. De nuntius stond erop dat hij de relikwie zelf ter verering aan de gelovigen (ruim 300 personen) mocht aanbieden. Hij wilde dat erg graag doen, omdat hij zelf zowel zijn priesterwijding als zijn bisschopswijding uit handen van paus Johannes Paulus II ontvangen had.

Zaterdagavond was de relikwie in een parochie van Kraslava; een gewone weekmis… met 70 mensen!

Op zondagochtend was de relikwie in de kathedraal van Rezekne. De bisschop was erg blij met de aanwezigheid van de relikwie; er waren meer 600 mensen (3 eucharistievieringen) voor deze bijzondere gebeurtenis gekomen. De bisschop wilde de relikwie ook een kort moment in zijn privékapel vereren.

We kunnen ons enigszins een beeld vormen van het aantal gelovigen, die de relikwie tot nu toe zijn komen vereren, omdat we gebedsprentjes hadden laten maken: we hadden er 1000 gedrukt gedrukt en de hele voorraad is nu al uitgeput!

Dit is het verslag van een reis van twee dagen en 700 km in Latgale… wat een vreugde om te zien hoe de mensen gelukkig, geroerd, geraakt zijn!

We hebben nog verschillende van dergelijke tochten doorheen het land op de planning staan, omdat de priester die in Aglona aanwezig waren, onmiddellijk data gereserveerd hebben waarop de relikwie naar hun parochie kan komen. De overste van het klooster van de paters Maristen te Vilani vroeg ons of hij erop mag hopen om de relikwie van paus Johannes Paulus II in zijn klooster te mogen ontvangen bij gelegenheid van het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes!

We beleven de gemeenschap der heiligen heel intens en met veel vreugde.”

Het vreugdevolle nieuws uit Letland maakt het gemis in onze seminariekapel ruimschoots goed!Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook