Diploma voor kapelaan Peter Koen

maandag, 7 december 2015

Peter Koen, inmiddels kapelaan van de H. Brigida-parochie te Geldrop, bekroonde in 2012 zijn seminarie-opleiding aan het Sint-Janscentrum met een scriptie onder leiding van Mgr. J. Schröder. De scriptie handelt over de geschiedenis en de spiritualiteit van een ridderorde uit de tijd van de Kruistochten: de Duitse Orde in Gemert.

Dit jaar legde hij met succes zijn De Universa examen af in de Godgeleerdheid en is hij zijn werk gaan presenteren aan de pauselijke Johannes Paulus II Universiteit te Krakau, waar hem de kerkelijke graad van baccalaureus werd verleend. Dit komt overeen met die van Master in de Theologie. Vandaag arriveerde zijn officiele diploma uit Polen en konden wij het hem plechtig overhandigen.

Wij feliciteren hem daarmee heel hartelijk!Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook