Gezellige avond bij de bisschop

vrijdag, 18 december 2015

Omdat het de laatste studiedag van dit kalenderjaar was en in het kader van de meeleefdagen werd de seminariegemeenschap op donderdagavond 17 december ontvangen bij bisschop Hurkmans voor een gezellig en feestelijk diner.

De tafel was feestelijk gedekt in de mooiste kamer van het bisschopshuis.

Het aangename samenzijn vormde ook een passende gelegenheid voor de seminaristen om de bisschop te bedanken voor de wijze waarop hij in de afgelopen kwart eeuw steeds het Sint-Janscentrum toegedaan was: eerst als rector, en later als bisschop.

De centrale ligging van het Sint-Janscentrum, vlakbij de Sint-Janskathedraal en het bisschopshuis, vormt één van de troeven van het Bossche seminarie. Daardoor is er een nauwe band mogelijk met de bisschop, die meermaals per week in het seminarie te gast is, en die met grote regelmaat ook de seminaristen bij zich ontvangt. Voor de seminaristen vormt deze nabijheid van de bisschop een reële steun en bemoediging. Zij hielden er dan ook aan om hun erkentelijkheid tegenover de bisschop tot uitdrukking te brengen met een kleine, Brabantse attentie.

Nu kan de kerstvakantie beginnen… om ons nog beter voor te bereiden op de Geboorte van de Heer.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook