Post van Clarissen uit Amerika

donderdag, 14 januari 2016
Bezoek van de seminaristen op 8 september 2014
Bezoek van de seminaristen op 8 september 2014

Het Sint-Janscentrum heeft een bijzondere band met het klooster van de zusters Clarissen in Eindhoven. De zusters hebben elk een priester­student geadopteerd, voor wie ze bijzonder bidden. Wederkerig dragen we in de seminarie­kapel op geregelde tijd­stippen de Mis op voor de zusters.

We waren in het verleden ook wel op bezoek in het Sint-Claraklooster, en één van de zusters schreef recentelijk een artikel voor het Kringblad van de Gebedskring Sint-Jan (zie: Kringblad °1 van 2015).

In de loop van 2015 werd echter het nieuws bekend dat de Clarissen, na een kwarteeuw in ons bisdom, het klooster in Eindhoven verlaten en terug­keren naar de Verenigde Staten. Daarmee eindigde onze geestelijke band met de zusters echter niet. De zusters en de seminaristen blijven voor elkaar bidden, en onderhouden ook een brief­wisseling.

In aansluiting bij de Kerst- en nieuw­jaars­wensen ontvingen de zusters een update over de stand van zaken in het seminarie. In antwoord daarop ontvingen we een brief, waaruit we u onderstaande, hoopvolle paragrafen niet willen onthouden.

Dear Father Filip,

We waren zeer blij met uw brief, en we zijn dankbaar voor alle nieuwsberichten over de seminaristen. Ook al zijn de aantallen redelijk beperkt - het mag wel een wonder genoemd worden dat er hoe dan ook nog priester­studenten zijn in de huidige situatie in Nederland en in West-Europa. We zijn dankbaar dat er bij jullie drie mannen priester gewijd werden. We bidden ook voor diegenen die tot de onder­scheiding kwamen dat het priester­schap niet hun roeping is.

Ik zal uw brief doorsturen naar de kloosters waar de zusters uit Eindhoven nu zijn, en ik ben ervan overtuigd dat ze er zeer blij mee zullen zijn. We zullen bidden voor de seminaristen én voor de rector. Het is bemoedigend te weten dat u in gesprek bent met nieuwe kandidaten.

We bidden dat God krachtig wil ingrijpen opdat religieuze roepingen opnieuw bevorderd mogen worden, in de gezinnen en in de samenleving. Wees verzekerd van ons vurige gebed voor jullie in dit Jaar van de Barmhartigheid. In het seminarie volbrengen jullie echt de geestelijke werken van barmhartigheid. Devotedly,

Mother M. AngelaVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook