Van harte welkom Mgr. De Korte!

zaterdag, 5 maart 2016

De gemeenschap van het Sint-Janscentrum verwelkomt met grote vreugde Mgr. Gerard de Korte als nieuwe bisschop van het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Op 5 maart 2016 werd bekend dat Paus Franciscus Mgr. Gerard de Korte benoemd heeft tot de 18e bisschop van het bisdom van ’s-Hertogenbosch sinds de oprichting in 1559 - de 10e bisschop sinds de heroprichting in 1853.

Mgr. De KorteMgr. de Korte staat landelijk bekend als een beminnelijk man, een intellectueel van formaat, die als gewaardeerd theoloog ook de dialoog met de samenleving niet schuwt.

De priester- en diakenopleiding aan het Sint-Janscentrum en het Diocesane Vormingscentrum zijn ook bijzonder verheugd om het feit dat Mgr. de Korte gedurende meerdere jaren zelf aan het hoofd stond van de Utrechtse priesteropleiding, en dus ook van binnenuit bekend is met het reilen en zeilen in een opleidingscentrum.

Het aantreden van de nieuwe bisschop vormt een goede gelegenheid om Mgr. Hurkmans nogmaals van ganser harte te bedanken voor zijn grote zorg en toewijding ten opzichte van het Sint-Janscentrum, vanaf de oprichting van ons huis tot nu toe. We blijven graag met Mgr. Hurkmans in gebed verbonden en we zien met veel vertrouwen uit naar de toekomst, waarin we onze diensten graag aanbieden aan Mgr. De Korte.

Over de bisschop

Bisschopswapen Mgr. De KorteGerard Johannes Nicolaas de Korte werd geboren op 13 juni 1955 in Vianen. Hij is de jongste van de drie kinderen in een aannemersgezin. In 1974 haalde hij het diploma atheneum aan het Alberdingk Thijmcollege in Hilversum. Van 1974 tot 1980 studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In deze periode kreeg Gerard de Korte steeds meer belangstelling voor geloof en kerk. Hij besloot na zijn afstuderen theologie te studeren. Tijdens het schrijven van zijn doctoraalscriptie haalde hij de gymnasiumcertificaten Grieks en Latijn. Hij haalde zijn doctoraal in 1980. Kort daarna schreef hij zich in als student aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. In 1984 werd hij intern priesterstudent op het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. In 1987 slaagde hij voor het doctoraal examen theologie om in 1994 te promoveren tot doctor in de theologie bij Prof. Van der Velden en Prof. Rikhof met het proefschrift ‘Pastoraat van de verzoening. Mogelijkheden en grenzen van de theologie van het woord, in het bijzonder van Eduard Thurneysen, voor het katholiek pastoraat’.

Wijdingen

Op 10 januari 1987 werd De Korte door kardinaal Simonis in de kathedrale kerk van de H.Catharina te Utrecht tot diaken gewijd. De wijding tot priester ontving De Korte in de H. Aloysiuskerk te Utrecht, eveneens door kardinaal Simonis. Zijn wijding tot bischop vond plaats op 2 juni 2001 in de kathedrale kerk te Utrecht door kardinaal Simonis, kardinaal Willebrands en Mgr. De Kok.

Kerkelijke loopbaan

Na zijn priesterwijding in 1987 werd hij staflid van het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van de bisdommen Utrecht en Groningen-Leeuwarden. Tevens werd hij benoemd tot pastor van de St. Catharinakathedraal in de Utrechtse binnenstad. Van 1992 tot 1999 was hij rector van het Ariënskonvikt en in 1999 volgde zijn benoeming tot deken van Salland, één van de voormalige dekenaten van het aartsbisdom. Hij ging wonen in Zwolle. Als deken van Salland maakte hij sindsdien ook deel uit van de bisdomraad. Paus Johannes Paulus II benoemde Mgr. De Korte op 11 april 2001 tot hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en tot titulair bisschop van Caesarea in Mauretanië. Tevens benoemde kardinaal Simonis hem tot bisschoppelijk vicaris. Daarbij bleef hij ook deken van Salland. Zijn belangrijkste bisschoppelijke taak was de catechetische en liturgische representatie van de aartsbisschop. Op 18 juni 2008 benoemde Paus Benedictus XVI Gerard de Korte tot diocesaan bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De benoeming tot bisschop van ’s-Hertogenbosch werd bekendgemaakt op zaterdag 5 maart 2016.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook