Meeleven inbezitname bisschopszetel

Zaterdag 14 mei

vrijdag, 15 april 2016

Meeleven rond inbezitname bisschopszetel van ’s-HertogenboschOp zaterdag 14 mei a.s. vindt om 11.00 uur een plechtige eucharistieviering plaats in de Sint-Jans­kathedraal. Tijdens deze H. Mis nemen we afscheid van Mgr. A. Hurkmans, die 18 jaar lang bisschop van ’s-Hertogenbosch was, en die zeer verbonden was met het seminarie, als rector en als bisschop. Tegelijkertijd verwelkomen we Mgr. G. de Korte als 17e bisschop van ons bisdom.

Jonge mannen die geïnteresseerd zijn in het priester­schap, nodigen we graag uit om deze bijzondere plechtigheid van nabij te beleven, tezamen met de seminariegemeenschap. Desgewenst is er de mogelijk­heid om te overnachten in het Sint-Janscentrum. Een beperkt aantal personen kan ook een liturgische taak vervullen.

Geïnteresseerden worden verzocht om vóór maandag 9 mei a.s. een kort bericht te geven via info@sint-janscentrum.nl of 073-6123055.

Priesterwijding

Een week later vindt er opnieuw een feestelijke eucharistieviering plaats in onze kathedraal. Op zaterdag 21 mei a.s. om 10.30 uur worden de diakens Gideon van Meeteren en Pieter Zimmermann tot priester gewijd. U kunt deze datum alvast noteren in uw agenda. Ook dan bieden we de gelegenheid aan om de eerste priesterwijding van Mgr. de Korte in onze kathedraal te komen meemaken. Een nadere uitnodiging daarvoor volgt nog.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook