Docent Marc Timmermans gepromoveerd

Hartelijke gelukwensen aan de nieuwe doctor in de theologie!

dinsdag, 19 april 2016

Morgenstond heeft goud in de mond! Op woensdagochtend 20 april 2016 om 9.00 uur ’s ochtends verdedigde pastoor Marc Timmermans zijn proefschrift aan het Institut d’Études Théologiques te Brussel.

Pastoor Timmermans is priester van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch, lid van de Gemeenschap Emmanuel en docent moraaltheologie aan het Sint-Janscentrum. Hij studeerde onder andere te Louvain-la-Neuve en te Rome.

Proefschrift

Pastoor Marc TimmermansDe afgelopen jaren was hij intensief bezig met de voorbereiding van een thesis over het onderscheid tussen man en vrouw in het denken van Edith Stein en paus Johannes Paulus II. Het thema van dit onderzoek is uitermate actueel tegen de achtergrond van de hedendaagse discussies over de gender-ideologie. De titel van Timmermans’ proefschrift luidt: La différence qui enrichit. La différence sexuelle selon Edith Stein et Jean-Paul II.

Lovende jury

De jury bij de verdediging van het doctoraat bestond uit een keur aan wetenschappers van internationale faam: p. Alain Mattheeuws sj (de promotor), p. José Granados dcjm (vice-president van het Pauselijk Instituut Johannes Paulus II voor de studies van huwelijk en gezin te Rome), kan. Olivier Bonnewijn (docent aan het IET) en Prof. Sophie Binggeli (van het Collège des Bernardins). De jury was unaniem lovend over de prestatie die Dr. Marc Timmermans geleverd heeft.

Bestseller

De seminariegemeenschap en de staf van uitgeverij Betsaida, bij wie Timmermans pas een bestseller gepubliceerd heeft, feliciteren de nieuwe doctor van harte en we hopen ook in de toekomst nog veel van zijn opgedane kennis en wijsheid te mogen smaken!Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook