Overlijden Mgr. Dr. Stefaan Van Calster

Datum uitvaart en rouwkaart toegevoegd

donderdag, 5 mei 2016

Mgr. Van CalsterMet grote droefheid deelt de seminariegemeenschap mee dat onze zeer gewaardeerde docent Mgr. Dr. Stefaan Van Calster in de vroege ochtend van donderdag 28 april 2016 geheel onverwachts op 79-jarige leeftijd is overleden.

Mgr. Dr. Stefaan van Calster verbleef in Warschau, waar de redactievergadering plaatsvindt van het Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio, waar hij hoofdredacteur van was.

Vanochtend verscheen hij niet bij de vergadering. Toen men in zijn kamer is gaan kijken, ontdekte men dat hij reeds in de vroege ochtend overleden was. Zijn sterven is vermoedelijk te wijten aan een hartfalen.

Nadere gegevens omtrent de begrafenis zijn momenteel nog niet bekend.

Mgr. Van Calster is ons bijzonder dierbaar en we willen hem herinneren als een zeer hartelijk en gastvrij mens, als een toegewijd en trouw priester, die zich met tomeloze ijver en toewijding heeft ingezet voor de Kerk in de Lage Landen.

De Heer geve hem, na een leven van grote dienstbaarheid aan de gemeenschap van het Godsvolk, nu de eeuwige rust.

Uitvaart

De uitvaart van Mgr. Van Calster zal plaatsvinden op zaterdag 14 mei om 9.30 uur in de Sint-Catharinakerk te Sint-Katelijne-Waver (België).

Omdat op die dag ook de bisschopswissel plaatsvindt in ’s-Hertogenbosch, wordt er voor de Nederlandse delegatie een afscheidsmis opgedragen op Tweede Pinksterdag, maandag 16 mei om 11.30 uur in de kerk van Mariadorp-Eijsden.

Priesters die wensen te concelebreren, worden verzocht om zelf een albe mee te brengen met een paarse stola voor de uitvaart en een rode stola op Tweede Pinksterdag.

De afscheidsmis van Mgr. van Calster wordt live uitgezonden op Radio Maria Nederland.
Radio Maria Nederland is te ontvangen via DAB+ en internet (via de gratis app of de website www.radiomaria.nl)

Rouwkaart Mgr. Stefaan Van Calster

Rouwkaart

De rouwkaart van Mgr. Van Calster begint met een psalmvers:

U prijs ik om uw goedheid
en uw trouw
Want uw belofte hebt
Gij mateloos vervuld
(Ps. 138)

Biografie

Stefaan Van Calster (* 3 februari 1937 - † 28 april 2016) studeerde wiskunde en wetenschappen en was enkele jaren leraar aan het Sint-Romboutscollege te Mechelen (België). Na zijn legerdienst volgde hij de studie aan het grootseminarie van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Na zijn priesterwijding in 1966 studeerde hij in München (D) en behaalde er het diploma aan het Institut für Katechetik und Homiletik. Daarna vervolgde hij zijn studie in Nijmegen en behaalde er het doctorandus in de theologie, sectie Pastoraal. Hij promoveerde bij de voormalige bisschop van Luik, Mgr. A. Houssiau, aan de Université Catholique te Louvain-La-Neuve op een proefschrift met als titel: Bijbel en Preek.

Hij was president van het grootseminarie Johannes XXIII te Leuven van 1970 tot 1988. Tevens was hij professor aan het Centrum voor Kerkelijke Studies te Leuven en aan de grootseminaries van Antwerpen en Gent. Hij was medeoprichter en professor aan het Centrum voor Priesteropleiding op Rijpere Leeftijd te Antwerpen. Hij was ordinarius voor Pastoraaltheologie aan het “MEDO”- het Internationaal Instituut voor Studies over Huwelijk en Gezin. Sinds 1977 was hij als docent verbonden aan het Grootseminarie Rolduc te Kerkrade en vanaf 1988 aan het Sint-Janscentrum te ’s-Hertogenbosch, waar hij met name de vakken homiletiek en pastoraaltheologie doceerde. Hij was oprichter en eerste directeur van (toen nog) Radio Maria Nederland en Vlaanderen te ’s-Hertogenbosch. Hij was Romeins postulator voor het proces van zalig­verklaring van de Letse bisschop Mgr. Boleslavs Sloskans, die in ballingschap in Leuven overleed. Tevens was hij delegatus episcopalis voor de zalig- en heilig­verklarings­processen van o.a. Zr. Maria Tauscher (Sittard), Pater Karel Houben (Munstergeleen) en Dorothea Visser (Utrecht). Hij was sinds 2005 tevens pastoor te Mariadorp-Eijsden. Hij was ook hoofdredacteur voor België van het Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio.

Omwille van zijn grote verdiensten voor de Kerk in de Lage Landen benoemde paus Benedictus XVI Dr. Stefaan Van Calster tot ‘erekapelaan van de paus’ in 2010. Sindsdien mocht ‘Professor Van Calster’, zoals hij bij iedereen bekend stond, zich ‘Monseigneur Van Calster’ noemen, en mocht hij aan zijn toog de paarse versierselen dragen, die eigen zijn aan dit ere-ambt.

Video

RTV Maas en Mergelland plaatste 1 maart 2015 een interview met Monseigneur / Professor / Doctor / Pastoor Stefaan Van Calster op Youtube. Een heel authentiek getuigenis over een bijzonder mens.

 

Foto’s

Op de foto’s zien we Mgr. Van Calster met paus Benedictus XVI, met Mgr. Léonard tijdens een heilig­verklarings­proces, in zijn pastorie te Mariadorp, als docent en als predikant.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook