Bidt u met ons mee?

Noveengebed voor de aanstaande wijdelingen

donderdag, 12 mei 2016

Noveen tot de Heilige GeestOp zaterdag 21 mei worden Gideon van Meeteren en Pieter Zimmermann tot priester gewijd door Mgr. G. de Korte tijdens de Eucharistieviering om 10.30 uur in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.

De wijdelingen bereiden zich hierop voor door een week van stille retraite. De seminariegemeenschap ondersteunt hen hierbij door het bidden van onderstaand noveengebed.

Bidt u met ons mee?
Graag tot ziens bij de wijding!

Noveengebed tot de Heilige Geest

vrijdag 13 mei - eerste dag
zaterdag 14 mei - tweede dag
zondag 15 mei - derde dag
maandag 16 mei - vierde dag
dinsdag 17 mei - vijfde dag
woensdag 18 mei - zesde dag
donderdag 19 mei - zevende dag
vrijdag 20 mei - achtste dag
zaterdag 21 mei - negende dag
V. Op deze ... dag van de noveen voor de
aanstaande priesterwijding bidden wij:
Heilige Geest van God,
verenigd met Maria, de moeder van de Kerk,
verenigd ook met de apostelen
die na de hemelvaart van Jezus, onze Heer,
biddend naar uw komst hebben uitgezien,
smeken wij met aandrang:
kom en zuiver ons hart,
kom en verlicht ons verstand,
kom en maak onze wil één met die van God.
A. Beziel de Kerk waarvan Gij de levensbron zijt;
heilig op bijzondere wijze
hen die over enkele dagen worden gewijd
tot priesters van de Kerk:
Gideon en Pieter.
Geef hun de genade priesters te worden
naar het hart van onze Heer.
V. Zegen dit huis en allen die hier wonen;
zegen hen die ons weldoen op welke wijze ook.
A. Geef vrede aan de wereld,
en vernieuw het aanschijn van de aarde.
Want Gij zijt de scheppende Geest van God,
de Geest die alles nieuw kan maken.
Wij danken U voor uw leven en uw licht.
Amen.


Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook