Gezongen Akathistoshymne live op Radio Maria

Seminaristen zingen op vooravond priesterwijding

woensdag, 18 mei 2016

Het is een traditie in het Sint-Jans­centrum dat de semina­risten hun mede­broeders, die de volgende dag tot priester gewijd worden, aan de bescherming van de Moeder Gods aanbevelen.

De Maagd Maria van de Akathistos Hymne
De Maagd Maria van de Akathistos Hymne

Dit doen ze door met de hele seminarie­gemeen­schap, aan de voor­avond van de priester­wijding, de eeuwenoude Akathistos­hymne te zingen. Dit is een lofzang op Maria, de Moeder van God, uit de Byzantijnse tijd. De Griekse benaming Akathistos­hymne (Ἀκάθιστος Ὕμνος) betekent letterlijk een hymne [die] niet-zittend [gezongen wordt], dat betekent: vanwege het plechtige karakter staan zangers en gelovigen de hele tijd recht.

In de hymne, die ongeveer 40 minuten in beslag neemt, worden de mysteries van het leven van Maria op bezongen in verschillende coupletten, die telkens beginnen met een volgende letter van het alfabet. Tussendoor zingt het koor meerstemmig de lof van Maria in refreinen van driemaal drie verzen, die telkens beginnen met ‘Verheug u’.

Radio Maria

Dit jaar zendt Radio Maria de integrale Akathistos­hymne uit, live vanuit de kapel van het Sint-Janscentrum.

De liturgische viering, waarin de Akathistos­hymne gezongen wordt, vindt plaats op vrijdag 20 mei van 19.30 tot ongeveer 20.10 uur.

U kunt de gezangen beluisteren via Radio Maria: AM 675, DAB+, de Radio Maria app of via de website:

Teksten en een voorproefje

Een voorproefje van de muziek en de integrale tekst vindt u hieronder.

Een aanzien­lijk gedeelte van de hymne is te beluisteren op de dubbel-CD Mater Dei, die bij de RK Instelling Sonnius te koop is (€ 15 + portokosten)Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook