Eerste Mis wijdelingen

afscheid van het seminarie

maandag, 23 mei 2016

NeomistenmisHet is een traditie in het Sint-Janscentrum dat de neomisten (zo worden pasgewijde priesters genoemd) op de maandag na hun wijding naar het seminarie komen voor een plechtige eerste Mis.

Dat is een heel bijzonder moment, voor de wijdelingen zelf, maar ook voor de andere priesterstudenten, die hun medebroeders nu aan het altaar zien staan (de ene soms nog wat méér onwennig dan de andere).

Na afloop geven de wijdelingen de ‘neomistenzegen’ aan de aanwezigen. Dat is de bijzondere zegen die pasgewijde priesters kunnen uitspreken, en waaraan een volle aflaat verbonden is (indien men in dezelfde periode ook de sacramenten van de biecht en de eucharistie ontvangt en een gebed uitspreekt tot intentie van de paus).

Vervolgens had de chef-kok een feestelijk diner bereid voor de wijdelingen en de seminariegemeenschap. Aan het diner namen ook een groep Zusters van de H. Carolus Borromeüs uit ’s-Hertogenbosch deel, bij wie de wijdelingen vorige week hun retraite maakten, en Jan-Jaap van Peperstraten, die afgelopen zaterdag in Haarlem tot priester gewijd werd en die eveneens aan de retraite deelgenomen heeft.

Na het diner werden de wijdelingen toegesproken door één van de seminaristen van het volgende studiejaar, die dus het langste met hun heeft samengeleefd. Daarbij werden vele vermakelijke anekdotes opgehaald. In antwoord daarop richtten de wijdelingen nog een aantal vermanende woorden tot hun voormalige medeseminaristen, want deze eerste Mis op seminarie is tevens het afscheid van hun ‘priesterstudentenleven’. Nu begint het leven als man van God, in dienst van de Kerk.

Wij wensen de wijdelingen van harte Godspeed!Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook